Cursus voor fysio-, oefen- en ergotherapeuten

Achtergrond
Mensen leven langer, de bevolking vergrijst en het zorggebruik neemt toe met de leeftijd. Dat betekent dat u als fysio-, oefen- of ergotherapeut steeds meer oudere cliënten in uw praktijk en zorginstelling tegenkomt. Wat vinden ouderen belangrijk in hun leven? Wat motiveert hen om gezond en vitaal te blijven? Met antwoorden op deze vragen kunnen individuele en groepsinterventies worden ingezet die beter aansluiten bij wat er voor de oudere persoon toe doet en waar hij of zij gelukkig van wordt.

In de cursus ‘Succesvol co-creëren met ouderen’, die op 3 april en 15 mei 2020 weer zal plaatsvinden, worden wetenschappelijke inzichten, handvatten en interventies geboden om hierop in te spelen en positief bij te dragen aan de kwaliteit van leven van oudere mensen. De cursus bestaat uit twee klassikale lesdagen in Leiden in combinatie met online cursusmateriaal, en omvat hoorcolleges, brainstormsessies, individuele en werkgroepopdrachten, coaching, expert- en ouderenpanels en pitches door de deelnemers zelf. Klik hier voor de brochure.

“Deze cursus heeft mij laten inzien dat het belangrijk, maar zeker ook heel erg leuk is om meer inzicht te krijgen in de wensen en behoeftes van ouderen.” – deelnemer cursus voorjaar 2019

Organisatie en accreditatie
De cursus wordt verzorgd door de opleiding fysiotherapie en het lectoraat Eigen regie van Hogeschool Leiden en Leyden Academy on Vitality and Ageing, en is voor 25 punten geaccrediteerd door het KNGF (kwaliteitsdeel, algemeen fysiotherapeut en geriatriefysiotherapeut) en het kwaliteitsregister ADAP (ergo- en oefentherapeuten Cesar en Mensendieck, VvoCM).

Datum: vrijdag 3 april en vrijdag 15 mei 2020
Locatie: poortgebouw Zuid, kamer 0.15, Rijnsburgerweg 10, Leiden
Kosten: deelname bedraagt 475 euro per deelnemer (dit bedrag is inclusief lesmateriaal, koffie/thee, lunches en netwerkborrels).

Heeft u interesse om aan de nieuwe editie deel te nemen? Neem dan contact op met Jacqueline Leijs.