Cursus voor fysio-, oefen- en ergotherapeuten

Dat de Nederlandse bevolking vergrijst is geen nieuws, en dat het aantal oudere mensen in de behandelkamers en oefenruimten verder toeneemt ook niet. Dat betekent dat u als fysio-, oefen- of ergotherapeut steeds meer oudere mensen in uw praktijk tegenkomt. Waar liggen kansen voor vitaal en gezond oud worden? Wat vinden ouderen c.q. cliënten en patiënten belangrijk in hun leven? Wat zijn hun wensen, verlangens en ambities? En wat zorgt voor leefplezier? U leert het in de cursus ‘Succesvolle interventies voor vitale ouderen’, die bestaat uit twee klassikale lesdagen (vrijdag 29 maart en vrijdag 17 mei 2019) in Leiden, in combinatie met online lesmateriaal, opdrachten en coaching.
Klik hier voor verdere informatie omtrent het programma.

Maatwerk voor oudere individuen
Het doel van de cursus is om met kennis over verouderingsprocessen, leefplezier en gedragsveranderingen interventies beter af te stemmen op wat er daadwerkelijk toe doet voor de oudere cliënt en daarmee positief bij te dragen aan hun kwaliteit van leven. Dr. Lex van Delden, zelf fysiotherapeut en bewegingswetenschapper bij Leyden Academy, licht toe: “Wanneer we beter begrijpen wat er voor de oudere cliënt toe doet en hoe keuzes en gedrag beïnvloed worden door omgevingsfactoren, kunnen we van onze interventies echt maatwerk maken.” Met instrumentele kennis als bagage oefenen we op vaardigheden om die kennis toe te passen in de dagelijkse praktijk: deelnemers gaan met een casus uit de eigen praktijk aan de slag en kunnen na de cursus direct hun nieuwe interventie, ontwikkeld in co-creatie met ouderen, implementeren.

De cursus wordt verzorgd door de opleiding fysiotherapie en het lectoraat Eigen regie van Hogeschool Leiden en Leyden Academy, en is voor 25 punten door het KNGF (kwaliteitsdeel, algemeen fysiotherapeut en geriatriefysiotherapeut), het kwaliteitsregister ADAP (ergo- en oefentherapeuten Cesar en Mensendieck, VvoCM) geaccrediteerd.

De cursus is reeds van start gegaan. Mocht u interesse hebben in deelname aan een mogelijke editie in 2020, neem dan contact op met Jacqueline Leijs.

 

Gerelateerde artikelen: