Cursus voor fysio-, oefen- en ergotherapeuten

Na de enthousiaste reacties van de deelnemers aan de pilotcursus voor fysio-, ergo- en oefentherapeuten die in het voorjaar van 2019 heeft plaatsgevonden, kan een nieuwe editie van de cursus ‘Succesvol co-creëren met ouderen’ niet uitblijven. De opleiding, die verder is aangescherpt op basis van de feedback van deelnemers en docenten, vindt plaats op 8 november en 13 december a.s. in Leiden.

“Deze cursus heeft mij laten inzien dat het belangrijk, maar zeker ook heel erg leuk is om meer inzicht te krijgen in de wensen en behoeftes van ouderen.” – deelnemer cursus voorjaar 2019

Achtergrond
Mensen worden ouder, de bevolking vergrijst en het zorggebruik neemt toe met de leeftijd. Dat betekent dat u als therapeut steeds meer oudere cliënten in uw praktijk en zorginstelling tegenkomt. Wat vinden ouderen belangrijk in hun leven? Wat motiveert hen om gezond en vitaal te blijven? Met antwoorden op deze vragen kunt u individuele en groepsinterventies inzetten die beter aansluiten bij wat er voor de oudere persoon toe doet en waar hij of zij gelukkig van wordt.

Klassikaal en online
In de cursus ‘Succesvol co-creëren met ouderen’ bieden we wetenschappelijke inzichten, handvatten en interventies om hierop in te spelen en positief bij te dragen aan de kwaliteit van leven van oudere mensen. De cursus bestaat uit twee klassikale lesdagen in Leiden (vrijdag 8 november en vrijdag 13 december) in combinatie met online cursusmateriaal. In de cursus wordt gebruik gemaakt van hoorcolleges, brainstormsessies, individuele en werkgroepopdrachten, coaching, expert- en ouderenpanels en pitches door de deelnemers zelf. Klik hier voor de brochure met meer informatie over het programma, leerdoelen en docenten.

Organisatie en accreditatie
De cursus wordt verzorgd door de opleiding fysiotherapie en het lectoraat Eigen regie van Hogeschool Leiden en Leyden Academy on Vitality and Ageing, en is voor 25 punten geaccrediteerd door het KNGF (kwaliteitsdeel, algemeen fysiotherapeut en geriatriefysiotherapeut) en het kwaliteitsregister ADAP (ergo- en oefentherapeuten Cesar en Mensendieck, VvoCM).

Deelname kost 475 euro per deelnemer. Dit bedrag is inclusief lesmateriaal, koffie/thee, lunches en netwerkborrels.

Heeft u vragen of interesse om deel te nemen?  Neem dan contact op met Jacqueline Leijs.