Senior Coaching

Er is een nijpend tekort aan goed opgeleid en gemotiveerd personeel in de ouderenzorg. Enerzijds door de uitstroom van veel ervaren krachten, anderzijds omdat weinig jongeren voor deze sector kiezen door negatieve beeldvorming of praktisch, door een gebrek aan stageplaatsen of adequate begeleiding. Hoe kunnen we oudere werknemers verleiden om langer werkzaam te blijven en tegelijk zorgen dat meer jongeren enthousiast kiezen voor de ouderenzorg?

Met deze uitdaging begon het op Broedplaats, het platform waarop PGGM&CO uitdagingen uitschrijft die betrekking hebben op de sector zorg en welzijn. Leyden Academy en het Jo Visser fonds dienden samen het idee ‘Senior Coaching’ in: betrek senior zorgverleners bij de stagebegeleiding zodat studenten daadwerkelijk kiezen voor een baan in de ouderenzorg én oudere zorgmedewerkers langer voor de sector behouden blijven. Het idee werd in 2018 als winnaar gekozen en wordt nu verder uitgewerkt.

Dalende instroom
De instroom van medewerkers in de ouderenzorg is lager dan de uitstroom en deze blijft dalen. Goede stagebegeleiding blijkt voor jongeren cruciaal voor de keuze voor de sector. Uit onderzoek van PGGM&CO onder mbo- en hbo-studenten Verpleegkunde blijkt dat de stages in de ouderenzorg niet altijd als positief worden ervaren. Een belangrijke oorzaak is de hoge werkdruk van huidige medewerkers die wel de juiste begeleiding willen bieden, maar hier te weinig ruimte voor ervaren. Hoe zorgen we ervoor dat jongeren hun stageperiode positief afsluiten en willen blijven werken in de ouderenzorg?

Vervroegde uitstroom
Werken in de (ouderen)zorg is fysiek en mentaal zwaar en vooral ervaren zorgprofessionals merken dat langer doorwerken veel van hen vraagt. Voor veel zorgmedewerkers is het verhogen van de pensioengerechtigde leeftijd een reden om op zoek te gaan naar mogelijkheden om vervroegd uit te stromen. Begrijpelijk maar onwenselijk, gezien het groeiende personeelstekort in de sector. Hoe zorgen we ervoor dat oudere zorgprofessionals hun kennis en ervaring in blijven zetten en tot hun pensioen, of zelfs daarna, met plezier aan het werk blijven?

Senior Coaching als oplossing
In het concept Senior Coaching komen deze vraagstukken samen: we willen ervaren krachten de kans bieden om hun kennis en ervaring in te blijven zetten om jonge (toekomstige) zorgprofessionals te begeleiden op de werkvloer. Niet als klusje erbij, maar als extra functie om de begeleiding van stagiaires en jonge zorgprofessionals te verbeteren en hen voor de ouderenzorg te winnen. Dit biedt ook kansen om ervaren krachten duurzaam in te zetten. Door jong en oud aan elkaar te koppelen, kan ten slotte ook de wederzijdse beeldvorming positief worden beïnvloed.

Verkenning in 2018
We onderzoeken of stagiaires Zorg en Welzijn baat kunnen hebben bij een ervaren verzorgende of verpleegkundige als senior coach die ofwel uit de eigen organisatie komt, ofwel recent is gepensioneerd. De coaching gesprekken kunnen gaan over het werk zelf, maar ook over persoonlijke vraagstukken. Leyden Academy, het Jo Visser fonds en PGGM&CO verkenden in de zomer van 2018 bij drie zorgorganisaties welke gedachten en ideeën werkgevers, stagiaires, HR-adviseurs, senior zorgmedewerkers, opleiders en recent gepensioneerden hierbij hebben en of er draagvlak is voor dit idee. Op basis hiervan wordt de pilot verder vormgegeven. De laatste stand van zaken (per oktober 2018) vindt u hier.