Rhea Breedveld

Rhea Breedveld volbracht haar master Wijsbegeerte aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Sinds mei 2018 is zij als onderzoeker/trainer werkzaam bij Leyden Academy. Rhea maakt deel uit van het team van Joris Slaets dat in opdracht van het ministerie van VWS het pilot-project Leefplezierplan voor de zorg – een persoonlijke blik op kwaliteit uitvoert. Dit project focust zich op het vergroten van het leefplezier van bewoners in verpleeghuizen. Rhea onderzoekt hoe het leefplezier van de bewoners kan worden vergroot en ze traint medewerkers van verpleeghuizen daarin. Daarnaast is Rhea binnen dit project betrokken bij het ontwikkelen van een narratief kwaliteitskader voor de langdurige zorg.

Eerder was Rhea als coach verbonden aan de gemeente Rotterdam. Later werkte zij als adviseur ‘Maatschappelijk Initiatief’ voor de gemeente Amsterdam.

Contact
E-mail