Promovendus ‘Leefplezierplan voor de zorg’

Leyden Academy is een kennisinstituut dat eind 2008 is opgericht met als missie het verbeteren van de kwaliteit van leven van oudere mensen door kansen te scheppen voor een vitaal en betekenisvol leven, hecht verbonden binnen de gemeenschap. Om dit te realiseren bieden we onderwijs, doen we onderzoek en initiëren we ontwikkelingen op het gebied van vitaliteit en veroudering. Leyden Academy richt zich niet alleen op het uitvoeren van onderzoek, maar wil juist kennis en inzichten assimileren, kritisch evalueren en via onderwijsproducten, consultatie en publieke functie communiceren.

Binnen het speerpunt Betekenisvol werkt Leyden Academy aan verschillende projecten waarin een narratieve benadering van zorg en verantwoording centraal staat. De invoering van het Leefplezierplan voor de zorg op twee locaties van organisaties voor de verpleeghuiszorg is hiervan een belangrijk onderdeel. Daarbij werken we aan een methode voor narratieve verantwoording van de kwaliteit van zorg in het verpleeghuis.

Het project
Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg benadrukt het grote belang van persoonlijk ervaren welbevinden van medewerkers, bewoners en belangrijke anderen voor het in kaart brengen van kwaliteit van zorg. Deze vorm van kwaliteit zit verborgen in de verhalen (narratieven) van deze mensen over hun ervaringen. Doel van het project is om een methode te ontwikkelen waarmee het werken met ervaringen structureel deel gaat uitmaken van de dagelijkse routine van medewerkers en het kwaliteitsbeleid van een locatie of organisatie.
In een praktijkonderzoek werken we aan de inhoudelijke ontwikkeling, de organisatorische inpassing en de technische realisatie van een Methode voor Narratieve Verantwoording (MNV). Voor dit concept gaan we:

 • medewerkers trainen om ervaringen te zien, hierop te reflecteren en daarvan te leren;
 • onderzoeken hoe het vastleggen van ervaringen aansluit bij de dagelijkse routine en welke duidingsvragen we daarvoor nodig hebben;
 • een proces ontwikkelen voor het vastleggen van ervaringen door bewoners en hun belangrijke anderen;
 • onderzoeken hoe we ervaringen die continu worden vastgelegd zinvol kunnen analyseren en visualiseren. We bouwen hiermee verder op de al bestaande SenseMaker ® methodiek, een hybride instrument dat kwantitatief en kwalitatief onderzoek combineert;
 • leidinggevenden ondersteunen in het gebruik van deze ervaringen voor beleidsvorming.

Functieomschrijving
Jouw taken zullen bestaan uit:

 • het in teamverband uitvoeren van het praktijk/actieonderzoek binnen twee organisaties voor de verpleeghuiszorg. Hieronder valt ook het trainen en coachen van zorgmedewerkers en leidinggevenden;
 • het analyseren van de literatuur en ‘state-of-the-art’ op het gebied van narratieve verantwoording en sensemaking;
 • het verzamelen en analyseren van onderzoeksgegevens op basis van kwalitatieve en kwantitatieve methoden;
 • het delen van de opgedane kennis in wetenschappelijke artikelen en op nationale en internationale congressen;
 • het vertalen van de bevindingen naar praktische aanbevelingen voor belanghebbenden, zoals de zorgorganisaties, de Nederlandse Zorgautoriteit en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De functie-eisen zijn:

 • een afgeronde Master-opleiding in een relevant vakgebied, zoals de sociale wetenschappen, gezondheidswetenschappen, informatiekunde of data science;
 • interesse in verantwoording van kwaliteit van zorg;
 • affiniteit met de verpleeghuiszorg;
 • kennis en vaardigheden op het gebied van kwalitatieve onderzoeksmethoden, zoals interviews en etnografie;
 • kennis en vaardigheden op het gebied van kwantitatieve onderzoekmethoden, zoals longitudinale data-analyse en latente clusteranalyse, of gemotiveerd deze te leren;
 • interesse in techniek, app-ontwikkeling en gebruikersinterfaces;
 • sterke wens om zich te ontwikkelen als onderzoeker, baanbrekende kennis te genereren en deze kennis te delen met anderen;
 • enthousiasme en goede sociale vaardigheden, en de wens om wetenschappelijke kennis maatschappelijk relevant en praktisch toepasbaar te maken;
 • uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in Nederlands en Engels.

Arbeidsvoorwaarden
We bieden de volgende arbeidsvoorwaarden:

 • het dienstverband voor bepaalde tijd: 4 jaar.
 • een maatschappelijk relevant project met hoge actualiteitswaarde en impact;
 • een enthousiast, hecht en open team;
 • afwisselend werk waarin mensen, relaties en ervaringen centraal staan;
 • een fulltime promotieplaats voor de duur van 4 jaar;
 • een salaris van € 2.422,- bruto per maand in het eerste jaar op basis van 40 uur (conform de CAO UMC);
 • het salaris is exclusief vakantiegeld (8%) en een eindejaarsuitkering (8,3%);
 • een standplaats in het Poortgebouw te Leiden, direct naast het centraal station.

Contactgegevens
Verdere inlichtingen kun je inwinnen bij dr. Josanne Huijg via e-mail. Ben je geïnteresseerd? Stuur ons dan je sollicitatiebrief met CV vóór 25 oktober per e-mail.

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.