Perspectieven op ouderenmishandeling in Nederland

Ouderenmishandeling staat volop in de belangstelling. Toch valt er nog veel te leren over de definities, risicofactoren en percepties en ervaringen van de verschillende groepen die bij ouderenmishandeling zijn betrokken. Zo valt te lezen in het proefschrift Perspectives on elder abuse in the Netherlands van Yuliya Mysyuk, dat zij op donderdag 5 november a.s. publiek zal verdedigen in het Academiegebouw in Leiden.

Opzet onderzoek
Mysyuk en haar collega-onderzoekers bij Leyden Academy on Vitality and Ageing hebben 87 diepte-interviews gehouden met slachtoffers, niet-mishandelde ouderen, experts en professionals en groepsgesprekken gevoerd met experts, beleidsmakers, hulpverleners en leden van belangenorganisaties. Ook zijn er literatuurstudies gedaan naar definities en verklaringsmodellen van ouderenmishandeling.

Maatschappelijk probleem
Uit het onderzoek blijkt onder meer dat betrokkenen bij ouderenmishandeling dit niet alleen zien als een individueel probleem, maar ook als een maatschappelijk probleem. De gezondheidszorg en de samenleving als geheel zijn verantwoordelijk voor het ontstaan van omstandigheden waarin mishandeling kan optreden. Oudere mensen geven daarbij opvallend vaak aan zich gekwetst en beschadigd te voelen door de wijze waarop instituties in onze maatschappij functioneren en georganiseerd zijn. De onderzoekers stellen voor deze vorm van mishandeling systeemmishandeling te noemen. Dit vergt een aanpak gericht op algemene veranderingen in de samenleving, zoals interventies en preventiestrategieën en het verbeteren van de beeldvorming van ouderdom.

Kamervragen
Op 23 juni jl. heeft Henk Krol, fractievoorzitter 50PLUS, schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van dit onderzoek. Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) gaf op 17 augustus jl. in een reactie aan vervolgonderzoek te laten doen, waarbij hij de aanbeveling van Leyden Academy onderschrijft om ouderen actiever te betrekken bij het beleid, de preventie en de interventie in ouderenmishandeling.

De promotie van Yuliya Mysyuk vindt plaats op donderdag 5 november 2015 vanaf 15.00 uur in het Academiegebouw, Rapenburg 67-73 te Leiden. Promotores zijn prof. dr. Rudi Westendorp (Copenhagen University) en prof. dr. Simon Biggs (Melbourne University).

Archief 2015Archief
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2014
2013
2012
2011
2010
2009