Model fondsaanvraag

Graag willen we u helpen met het indienen van een fondsaanvraag betreffende de interventie Samen tegen Eenzaamheid – met oudere migranten. Hieronder vindt u een model dat u daarvoor kunt gebruiken. De roze tekst kunt u vervangen met informatie over uw organisatie/project. Rest ons u veel succes met de aanvraag te wensen en heel veel plezier en succes bij het opzetten van uw project.

[Naam project]

Eenzaamheid is een groot sociaal probleem in onze samenleving. Oudere migranten die verhuisd zijn vanuit een ander land voelen zich vaker eenzaam dan ouderen die in Nederland zijn geboren. Dit komt door twee soorten risico’s. Aan de ene kant zijn er de algemene risico’s, zoals een slechte gezondheid of een laag inkomen. Aan de andere kant zijn er risico’s die te maken hebben met hun achtergrond als migrant. Zo kan een oudere migrant eenzaamheid ervaren door discriminatie. Of door het niet goed begrijpen en spreken van de Nederlandse taal.

Schrijf hier enkele regels over eenzaamheid onder de oudere migranten op wie je je richt in je eigen regio of wijk. Vragen die hierbij kunnen helpen:

 • Op welke mensen richt u uw activiteiten?
 • Uit welke wijk/dorp/stad komen deze mensen?
 • Hoe eenzaam zijn deze mensen?
 • Wat is de situatie in uw wijk? Beschrijf eventuele aandachts- of probleempunten?

De afgelopen jaren zijn er verschillende projecten gestart om eenzaamheid onder ouderen tegen te gaan en verbinding aan te moedigen. Helaas zijn er bijna geen projecten die zich richten op oudere migranten. De organisaties die zich wel richten op oudere migranten betrekken de ouderen vaak niet bij de ontwikkeling van het project en de activiteiten. Uit de onderzoek blijkt dat het betrekken van ouderen bij de ontwikkeling van projecten erg goed werkt. Vanaf het begin samenwerken met ouderen zorgt voor meer succes en betere resultaten. In dit project gaan we samenwerken met oudere migranten van begin tot het eind.

Beschrijving van het project
Het doel van dit project is om eenzaamheid te verminderen door verbinding tussen oudere migranten te maken. We werken samen met ouderen [vul in of het gaat om mannen, vrouwen of beiden] met een [vul in wie de doelgroep is: welke achtergrond].

We gaan samenwerken met oudere migranten door middel van co-creatie bijeenkomsten. Co-creatie betekent dat we samen activiteiten bedenken, organiseren en uitvoeren in [vul het aantal in, bijvoorbeeld een of twee] groepen. Vanuit onze ervaringen met deze ouderen verwachten we dat dit activiteiten zullen zijn zoals [vul een voorbeeld in van een activiteit van je organisatie] en [vul nog een voorbeeld in van een activiteit van je organisatie]. Door deze manier van samenwerken met onze oudere deelnemers kunnen we beter begrijpen wat oudere migranten nodig hebben. Daarnaast is samenwerken een goede manier om ouderen te ondersteunen om stevig en krachtig in het leven te staan en eigen talenten en kracht te ontdekken.

Het belangrijkste doel van dit project is om ouderen met elkaar in contact te brengen en betekenisvolle relaties te maken. Zo ontstaat sociaal kapitaal. Sociaal kapitaal zijn relaties waarbij mensen elkaar kunnen vertrouwen, informatie met elkaar uitwisselen en elkaar steunen. Dit kan praktisch zijn, bijvoorbeeld [vul uw ervaring in, zoals hulp bij het invullen van formulieren]. Het kan ook emotioneel zijn, bijvoorbeeld [vul uw ervaring in, zoals elkaar motiveren bij het spreken voor de groep].

Beschrijf hier kort uw ervaringen rond de organisatie van bijeenkomsten/activiteiten en het begeleiden van de mensen waarop u zich richt (doelgroep), en welke waarde het nieuwe project toevoegt aan de activiteiten die uw organisatie nu uitvoert. Vragen die hierbij kunnen helpen:

 • Waar is uw organisatie goed in?
 • Hoe past dit project bij de doelen en activiteiten van uw organisatie?
 • Hoe ziet uw netwerk eruit? Met welke organisaties en instellingen werkt u samen?

Risico’s onderzoeken
Beschrijf wat er mis kan gaan tijdens het uitvoeren van het project. Een vraag die hierbij kan helpen:

 • Welke mogelijke problemen verwacht u bij de uitvoering van dit project? Bijvoorbeeld:
  • een doelgroep die moeilijk te bereiken en te motiveren is
  • moeite met het betrekken van deelnemers in de co-creatie bijeenkomsten door gebrek aan zin of interesse
  • moeite met het aanmoedigen van creativiteit
  • moeite met het inschatten van wat de deelnemers nodig hebben
  • moeilijk proces van contact leggen door te grote verschillen onder de deelnemers
  • vertraging van het project doordat deelnemers de afspraken niet nakomen

Beschrijf hier hoe u deze problemen kunt oplossen. Een vraag die hierbij kan helpen:

 • Wat kunt u doen om deze mogelijke problemen op te lossen?

Projectduur
Het project loopt van [vul de periode in]. In de eerste vier weken worden deelnemers gezocht en gevraagd mee te doen. In de daaropvolgende worden de bijeenkomsten georganiseerd. De bijeenkomsten duren twee tot drie uur. Ze vinden plaats op de locatie van [vul de naam van uw organisatie in]. Wij houden rekening met bijzondere periodes als de Ramadan en de zomervakantie.

Deze lange periode is nodig om oudere migranten bij elkaar te brengen en betekenisvolle relaties te laten groeien. Daarnaast geeft het de ruimte om plotselinge vertragingen op te vangen. Vertraging kan soms ontstaan. Dit hebben we geleerd rond corona. De laatste vier bijeenkomsten worden na de zomervakantie georganiseerd om de deelnemers ‘opnieuw’ bij elkaar te brengen. Hiermee vergroten we de kans dat ze elkaar blijven ontmoeten nadat het project is afgelopen.

Projectteam
Beschrijf hier het team dat gaat werken aan uw project. Vragen die hierbij kunnen helpen:

 • Wie zit erin uw team? Beschrijf de verschillende rollen (projectleider, vrijwilliger, etc.).
 • Wie gaat wat doen?

Begroting*

Wat? Hoeveel? Totaal
Uren Bedrag in euro  
Activiteiten (voor alle tien bijeenkomsten) 6.680 6.680
Vergoeding project- groepsbegeleiders x2 (maximum vrijwilligersvergoeding per jaar)

Onvoorziene kosten

2.520

800

2.520

800

Totaal     10.000

* Indien van toepassing vergoeding projectleider of groepsbegeleider zelf bepalen. Alle bedragen – behalve de vrijwilligersvergoeding – zijn inclusief BTW. Op een vrijwilligersvergoeding tot 2.100 euro zijn geen belastingen en premies verschuldigd. De wettelijke maandelijkse vergoeding is maximaal  210 euro p. p. Personeelskosten mogen ook opgevoerd worden.

Dekkingsplan

Wat Bedrag in euro Financiering door? Ingediend Toegekend Indien niet toegekend
Ruimtes, koffie en thee Zelf regelen en betalen [Naam organisatie] X X
Kosten rondom de activiteiten 6.680 Stichting RCOAK X
Vergoeding projectleider (maximum vrijwilligersvergoeding per jaar)

Onvoorziene kosten

2.520

 

 

800

Stichting RCOAK X
Totaal [naam organisaties] Bedrag
Totaal RCOAK 10.000

Bijlagen voor Stichting RCOAK

 • Projectplan
 • Begroting en dekkingsplan
 • Kopie inschrijving Kamer van Koophandel van je organisatie
 • Statuten van je organisatie
 • Jaarrekening van je organisatie