Minor Human Evolution

Samen met de faculteit Biologie en Archeologie van Universiteit Leiden en het LUMC participeert Leyden Academy in de minor Human Evolution. In deze minor leren studenten hoe kennis over onze evolutionaire geschiedenis kan helpen om beter te begrijpen waarom wij ziekten ontwikkelen bij het ouder worden en hoe we dit kunnen voorkomen. Zo zou de huidige obesitas-epidemie beter kunnen worden bestreden door onze leefomgeving meer in lijn te brengen met de omgeving waarin we in een ver verleden leefden, met een beperkt voedselaanbod en veel fysieke activiteit. Eenzelfde redenering geldt voor auto-immuunaandoeningen en allergieën, die in een heel ander licht bekeken kunnen worden vanuit de kennis over de oorspronkelijke omgeving waarin er veel sterfte was door infectieziekten en de aanpassingen in ons lichaam die daarvan het gevolg zijn. Tijdens de minor wordt met studenten van verschillende studierichtingen gezocht naar oplossingen voor deze uitdagingen voor ons zorgsysteem.