Verdiepingspagina bij editie 6: Gezonde darmen

Verdieping en verantwoording
Hoe houd ik mijn darmen gezond? Daarover gaat deze aflevering van de mini-cursus Vitaal en gezond ouder worden. Op deze pagina hebben wij een aantal leestips, video’s en handige links over dit onderwerp voor u verzameld. Ook vindt u hier een overzicht van de wetenschappelijke onderzoeken waarnaar in deze aflevering wordt verwezen.

Feiten en Cijfers
Het microbioom van de darm bestaat uit biljoenen bacterien die ons helpen met vertering en de productie van allerlei belangrijke stoffen. Wij haalden de informatie over de functie, samenstelling en relatie van het microbioom van de darm met verschillende ziekten uit dit wetenschappelijke artikel.1

In plaats van het bovenstaande taaie Engelstalige artikel te lezen kunt u ook de uitgave ‘Ons microbioom’ van het tijdschrift Biowetenschappen en Maatschappij bekijken. Daarin staat onder andere een stuk over de darmen door Clara Belzer, onze wetenschapper van deze week. Maar ook het microbioom van de huid, de mond en de genitaliën worden besproken!

Met name voeding kan het microbioom van de darm gunstig beïnvloeden. Deze studies laten het effect zien van het mediterraan dieet,2 gefermenteerde producten3 en vezels.4

In 2017 verscheen in het gezaghebbende medisch wetenschappelijke tijdschrift Nature Medicine dit onderzoek naar de bacterie Akkermansia muciniphila.5 Hierin werden aanwijzingen gevonden dat het dagelijks toedienen van deze bacterie kan helpen om diabetes type 2 en hart- en vaatziekten te voorkomen

We vertelden ook over poeptransplantaties als mogelijke nieuwe manier om het microbioom van de darm gunstig te beïnvloeden. Australische wetenschappers vonden aanwijzingen dat transplantaties met specifieke bacteriën kunnen bijdragen aan de remissie van darmziekte Colitis Ulcerosa.6

Aan de slag (extra)
In de mini-cursus leerde u dat de kwaliteit van uw ontlasting een teken kan zijn van een verstoord microbioom. Maar verstopping (obstipatie) is op zichzelf ook al vervelend. Hier kunt u tips vinden om dit tegen te gaan.

Het advies om minstens 30 verschillende planten per week te eten is afkomstig van de onderzoekers van de ZOE Health Study.7 In deze video wordt een van de wetenschappers van deze onderzoeksgroep geïnterviewd over het microbioom van de darm.

Wilt u tenslotte meer weten over de relatie tussen de darmen en de hersenen, lees dan dit Nederlandstalige interview met Sahar El Aidy, wetenschapper aan de Universiteit Groningen. Of ga verder de diepte in met dit wetenschappelijke artikel dat in 2019 verscheen in Nature Microbiology.8

 

Referenties

  1. Cresci GA, Bawden E. Gut Microbiome: What We Do and Don’t Know. Nutr Clin Pract. 2015 Dec;30(6):734-46.
  2. García-Montero C, Fraile-Martínez O, Gómez-Lahoz AM, et al. Nutritional Components in Western Diet Versus Mediterranean Diet at the Gut Microbiota-Immune System Interplay. Implications for Health and Disease. Nutrients. 2021 Feb 22;13(2):699.
  3. Keenan MJ, Marco ML, Ingram DK, Martin RJ. Improving healthspan via changes in gut microbiota and fermentation. Age (Dordr). 2015 Oct;37(5):98. doi: 10.1007/s11357-015-9817-6. Epub 2015 Sep 14. PMID: 26371059; PMCID: PMC5005825.
  4. Wastyk HC, Fragiadakis GK, Perelman D, et al. Gut-microbiota-targeted diets modulate human immune status. Cell. 2021 Aug 5;184(16):4137-4153.e14.
  5. Plovier H, Everard A, Druart C, et al. A purified membrane protein from Akkermansia muciniphila or the pasteurized bacterium improves metabolism in obese and diabetic mice. Nat Med. 2017 Jan;23(1):107-113.
  6. Paramsothy S, Nielsen S, Kamm MA, et al. Specific Bacteria and Metabolites Associated With Response to Fecal Microbiota Transplantation in Patients With Ulcerative Colitis. Gastroenterology. 2019 Apr;156(5):1440-1454.e2.
  7. McDonald D, Hyde E, Debelius JW, et al. American Gut: an Open Platform for Citizen Science Microbiome Research. mSystems. 2018 May 15;3(3):e00031-18.
  8. Valles-Colomer M, Falony G, Darzi Y, et al. The neuroactive potential of the human gut microbiota in quality of life and depression. Nat Microbiol. 2019 Apr;4(4):623-632.

Heeft u nog vragen of suggesties? Neem dan gerust contact op met onze onderzoeker Frank Schalkwijk.