Maurits Hafkamp

Maurits Hafkamp 2015Maurits Hafkamp heeft aan het LUMC in Leiden geneeskunde gestudeerd. Tijdens zijn studie werd door het keuzevak ‘The Ageing Process’ zijn interesse gewekt voor het bestuderen van het verouderingsproces en de evolutie van veroudering. Hij is sinds 2009 lid van de Young Excellence Class, een discussiedispuut voor in veroudering geïnteresseerde studenten, verbonden aan Leyden Academy.

Als promovendus bij Leyden Academy doet Maurits onderzoek naar werken als bron van gezondheid. In dat kader onderzoekt hij wat de effecten zijn van verschillende strategieën voor pensionering op de gezondheid en het welbevinden van ouderen. Hij onderzoekt tevens of op gezondheid gerichte interventies voor werknemers de gezondheid van de werkende populatie daadwerkelijk positief beïnvloeden. Naast het wetenschappelijke onderzoek is hij betrokken bij de organisatie van onderwijs over de evolutie van veroudering en ziekte voor geneeskunde- en biologiestudenten.

Contact
E-mail