In gesprek over ageism

Er heerst over ouderen vaak een stereotype beeld dat geen recht doet aan diversiteit van deze groep, zo laat onderzoek van onder andere dr. Josanne Huijg en dr. Jolanda Lindenberg zien. Ouderen worden gezien als een vitale levensgenieter (‘het Zwitserlevengevoel’) of als afhankelijk en zorgbehoevend (ze bewegen zich traag voort met rollator etc.).

Een bewuste blik op beeldvorming
Eenzijdige stereotypering kan bijdragen aan kansenongelijkheid op basis van leeftijd, simpelweg omdat bijvoorbeeld bepaalde rollen als ongebruikelijk worden gezien of onwenselijk voor ouderen. De cultuur en (sociale) media lijken deze beeldvorming te versterken. Leeftijdsdiscriminatie (ageism) is een van de meest veelvoorkomende vormen van discriminatie waar Nederlanders mee te maken krijgen. Onderzoek toont aan dat leeftijdsdiscriminatie een negatief effect kan hebben op de kansen van ouderen in de samenleving, op de arbeidsmarkt en op hun gezondheid en welbevinden. De werkelijkheid is heterogeen en genuanceerder. Als er meer aandacht komt voor het individu zonder generationele vooroordelen leidt dit tot meer kansen, levenstevredenheid en welbevinden onder ouderen. De media kunnen een belangrijke rol spelen in (en dragen een verantwoordelijkheid voor) beeldvorming van oudere mensen. Bovendien hebben zij een maatschappelijke invloed.

Interactief seminar
In december 2022 organiseerde we een interactief seminar met colleges van wetenschappelijke inhoudsdeskundigen. Samen met PR-, marketing- en communicatieprofessionals, journalisten, redactieleden, content makers, beleidsmedewerker en trainers wierpen we een frisse blik op thema’s die samenhangen met vergrijzing in onze samenleving. De volgende onderwerpen kwamen aan bod:

  • Levensloop en vraagstukken over leeftijdsdiscriminatie, door sociaal en cultureel gerontoloog dr. Elena Bendien
  • Ouderen in trek bij werkgevers, door assessment psycholoog drs. Linda van den Driessche
  • Biologie van veroudering, door arts, verouderingswetenschapper en hoogleraar David van Bodegom
  • Beeldvorming van ouderen en zelfbeeld, door antropologe dr. Jolanda Lindenberg

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met Elena Bendien.