HuidHonger

Een troostende aanraking, zoals een knuffel of hand op de schouder, is een onmisbaar onderdeel van goede zorg. Zeker bij kwetsbare ouderen, die we niet meer kunnen genezen en vooral troost, warmte en geborgenheid kunnen bieden.
Leyden Academy zet zich in voor liefdevolle zorg, onder meer via opiniërende artikelen in de media. Ook zijn we partner van HuidHonger, een bijzonder programma van stichting Care&Culture over liefdevolle zorg en intimiteit.

Waardevol contact
Bij kwetsbare ouderen zijn aanraking en intimiteit niet vanzelfsprekend. Het gemis ervan kan vele vormen aannemen, tot ‘huidhonger’ aan toe: een (te) grote en niet vervulde behoefte aan fysiek contact. Samen met bewoners en betrokkenen maakte Care&Culture onder deze noemer in 2017 een ontroerende dansvoorstelling rondom intimiteit op vijf zorglocaties in Nederland. Zowel met oudere als jonge mensen met dementie, al dan niet samen met hun partners. In het voorjaar van 2017 zijn dansworkshops gegeven aan bewoners van zorglocaties, onder begeleiding van (tango)muziek. De bewoners geven vorm aan hoe zij intimiteit en aanraking beleven, hierbij geholpen en uitgedaagd door oudere dansers en dansstudenten. Professionele jonge choreografen maakten van dit materiaal een afsluitende voorstelling, die op iedere locatie is getoond en waarin de unieke danssolo’s, muziek en interviewfragmenten samenkomen. In Apeldoorn is een groep relatief jonge mensen met dementie gevolgd. De video die is gemaakt geeft trots en blijheid weer over het herwonnen contact met de persoon met dementie.

Liefdevolle zorg
Met een aantal (landelijk opererende) zorgorganisaties wordt in 2018 een vervolgtraject van HuidHonger vormgegeven. Kwetsbare jongeren én ouderen, samen met hun partners, kinderen, familie en/of andere betrokkenen spelen in dit programma opnieuw de hoofdrol. Het vergroten van levensgeluk en het vinden van nieuwe manieren van onderling contact door aanraking staan daarbij centraal. Gedurende de looptijd van het traject wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een trainingsprogramma ‘Liefdevolle Zorg’ ten behoeve van het onderwijs en de zorgsector. Deelnemende organisaties betalen een eigen bijdrage.

Kijk voor meer informatie op de website of bekijk de korte documentaire:

HuidHonger is een initiatief van Care&Culture, tot stand gekomen in samenwerking met de Kwadrantgroep, Viattence, Warande, Topaz en Zorggroep Apeldoorn. Leyden Academy en het Jo Visser fonds zijn partners van HuidHonger.