HuidHonger

Foto: Melman Producties/Oostveen

Een troostende aanraking, zoals een knuffel of hand op de schouder, is een onmisbaar onderdeel van goede zorg. Zeker bij kwetsbare ouderen, die we niet meer kunnen genezen en vooral troost, warmte en geborgenheid kunnen bieden. Leyden Academy is daarom samen met Jo Visser fonds partner van HuidHonger, een bijzonder programma van stichting Care&Culture over liefdevolle zorg en intimiteit.

Waardevol contact
Bij kwetsbare ouderen zijn aanraking en intimiteit niet vanzelfsprekend. Het gemis ervan kan vele vormen aannemen, tot ‘huidhonger’ aan toe: een (te) grote en niet vervulde behoefte aan fysiek contact. Samen met bewoners en betrokkenen maakte Care&Culture onder deze noemer een ontroerende dansvoorstelling rondom intimiteit op vijf zorglocaties in Nederland. Zowel met oudere als jonge mensen met dementie, al dan niet samen met hun partners. Verder zijn er dansworkshops gegeven aan bewoners van zorglocaties, onder begeleiding van (tango)muziek. De bewoners gaven vorm aan hoe zij intimiteit en aanraking beleven, hierbij geholpen en uitgedaagd door oudere dansers en dansstudenten. Professionele jonge choreografen maakten van dit materiaal een afsluitende voorstelling, die op iedere locatie is getoond en waarin de unieke danssolo’s, muziek en interviewfragmenten samenkomen. In Apeldoorn is een groep relatief jonge mensen met dementie gevolgd. De video die is gemaakt geeft de trots en vreugde weer over het herwonnen contact met de persoon met dementie.

Liefdevolle zorg
Met een aantal (landelijk opererende) zorgorganisaties is een vervolgtraject van HuidHonger vormgegeven. Kwetsbare jongeren én ouderen, samen met hun partners, kinderen, familie en/of andere betrokkenen spelen in dit programma opnieuw de hoofdrol. Het vergroten van levensgeluk en het vinden van nieuwe manieren van onderling contact door aanraking staan daarbij centraal. Naar aanleiding van dit project is een trainingsmodule ‘Liefdevolle zorg’ ontwikkeld die in eerste instantie voor zorgorganisaties is bedoeld, al kan het ook voor training in onderwijsinstellingen worden gebruikt.

Kijk voor meer informatie op de website, het artikel uit mei 2019 op de website van Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg of bekijk de korte documentaire:

HuidHonger is een initiatief van Care&Culture, tot stand gekomen in samenwerking met de Kwadrantgroep, Viattence, Warande, Topaz en Zorggroep Apeldoorn. Leyden Academy en het Jo Visser fonds zijn partners van HuidHonger.

Meer informatie over HuidHonger? Neem dan contact op met Danielle Swart.