GO! Leiden

De centrale gedachte achter GO! Leiden is inwoners verleiden tot een gezonde leefstijl en meer sociale interactie. Tegenwoordig worden veel mensen ongezond oud doordat ons lichaam niet is geëvolueerd om in onze moderne omgeving te functioneren. Bovendien wordt ons gedrag grotendeels impliciet bepaald door de omgeving en maken we zelden bewuste keuzes. In de huidige omgeving worden we verleid om veel te eten en weinig te bewegen. Ook is er in onze moderne samenleving minder sociale interactie, terwijl juist een goed sociaal netwerk van belang is bij het ouder worden.

Het hart van GO! Leiden is een digitaal platform met een interactieve kaart van Leiden. Daarop zijn, gecategoriseerd naar soort omgeving (buurt, werk, school, horeca, vervoer) alle ideeën en aanpassingen bijeengebracht die verleiden tot een gezonde leefstijl en sociale interactie. Zo zijn er scholen met moestuinen, bedrijven met bedrijfsfietsen, wijken met klusdagen en picknicktafels, etc. Alle Leidse bewoners en organisaties kunnen hun ideeën en initiatieven weergeven en zo anderen inspireren en vooruithelpen.

Gezonde toekomst dichterbij
Vanuit de vragen ‘Wat zie je en wat is er echt?’ is een eerste inventarisatie gemaakt van de gezondheid en het welbevinden van de bewoners van de wijk Leiden-Noord. Beleidsmakers en professionals houden zich al jaren intensief met deze wijk bezig, tot op heden met wisselend succes. Fonds Nuts Ohra subsidieert daartoe vanuit het programma Gezonde Toekomst Dichterbij een initiatief van een consortium bestaande uit Libertas Leiden, GGD Hollands Midden, Publieke Versnellers, Zorg en Zekerheid en Leyden Academy. Om een zo volledig mogelijk beeld van de wijk te verkrijgen, zijn op verschillende manieren gegevens verzameld: een wijkenquête, vragenlijsten, focusgroepen, interviews en een festival. Uitgangspunt hierbij was het perspectief van de bewoners van Leiden-Noord zelf, in plaats van het perspectief van de professional. De bewoners ontwikkelen, met hulp van de consortiumpartners, een interventie ter bevordering van de gezondheid en het welbevinden in hun eigen wijk.

Wilt u meer weten over GO! Leiden en de invloed van de omgeving? Neem dan contact op met Lex van Delden.

GO!Leiden Logo