DiDi-bijeenkomst: Diversiteitsbeleid en -praktijk op gemeentelijk niveau

Een inclusieve samenleving waarin iedereen meetelt en… mee doet. Dat heeft een hoge prioriteit vanuit de overheid maar vanzelf gaat dat zeker niet. Wat werkt wel en wat niet? En hoe kunnen we door het juiste beleid ervoor zorgen dat we de goede stappen zetten en van elkaar leren?

Op 25 april organiseren we vanuit het project Dilemmas of Doing Diversity (DiDi) een bijeenkomst waar we de mensen die betrokken zijn bij het project en geïnteresseerde beleidsmakers op het gebied van diversiteit graag meenemen in het belang van een succesvol diversiteitsbeleid. Naast sprekers die vanuit hun persoonlijke ervaring aangeven hoe zij kijken naar diversiteitsbeleid gaan we ook met elkaar in gesprek. Het belooft een inspirerende bijeenkomst te worden.

Het programma op 25 april

Locatie: PLNT, Langegracht 70, 2312 NV Leiden

 • Wat: De bijeenkomst begint met 6 pitches door mensen met ruime ervaring met diversiteitsbeleid en -praktijk. In ‘tafeltjesbijeenkomsten’ gericht op onder meer de domeinen zorg, sport en wonen, praten we vervolgens door over diversiteitsbeleid en -praktijk. We sluiten af met een gesprek over toekomstscenario’s. We dagen de deelnemers uit om te reflecteren op hoe diversiteitsbeleid in de toekomst vorm kan krijgen.

  Voor wie: De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die te maken hebben met diversiteitsbeleid en -praktijk bij gemeentes, organisaties, en voor onderzoekers, met belangstelling voor dit onderwerp. Het programma is in het Nederlands.

  Door wie: het symposium wordt georganiseerd vanuit het onderzoeksproject “Dilemmas of doing diversity” (NWA.1389.20.002). In dit interdisciplinaire project kijken we naar diversiteitsbeleid en -praktijk. In het project werken historici, sociologen, antropologen, demografen en bestuurskundigen samen met een groot aantal mensen die beleid maken of implementeren, en met mensen die beleid proberen te beïnvloeden.

  Aanmelden: in verband met de zaalcapaciteit en catering wordt u vriendelijke verzocht zich aan te melden: https:www.diversiteitbeleid.nl

 • Programma

  12:45-13:00: Ontvangst

  13:00 -13:05: Introductie Marlou Schrover

   13:05-14:15 Pitches

  1. Kristel Jeuring, projectmanager Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners
  2. Angelique Duijndam, Voorzitter KetiKotiZeeland, preventiemedewerker Discriminatie.nl, voormalig raadslid Gemeente Vlissingen
  3. Niene Oepkes, langjarig beleidsadviseur op asiel en migratie bij de gemeente Utrecht
  4. Carlo van der Linden, Ambassadeur Diversiteit en Inclusie & LHBTIQ+ adviseur bij de gemeente Amsterdam
  5. Lotte Vermeij, Wetenschappelijk medewerker Sociaal en Cultureel Planbureau
  6. Hilda van Reeuwijk, netwerker IDEM Rotterdam

  14:15-14.30 Pauze

  14.30-15.30 tafeltjesgesprek

  15.30- 16.00: terugkoppeling

  16.00-16.15 pauze

  16:15- 17:00: toekomstscenario’s

  17:00-17:30 Afsluiting en drankje

Inschrijven? Vul onderstaande formulier in.