Collegereeks Vitaal verouderen

Iedereen wil oud worden, niemand wil zich oud voelen
Door de toegenomen welvaart stijgt onze levensverwachting steeds verder. Wat kun je zelf doen om ervoor te zorgen dat je dat lange leven op een vitale en plezierige manier leeft? Veel zogenoemde ‘verouderingsziekten’ zoals hart- en vaatziekten, artrose en ouderdomssuiker zijn welvaartsziekten die sterk aan onze leefstijl zijn gerelateerd. Door gezonde keuzes slim te integreren in onze dagelijkse omgeving en routines, kunnen we onze leefstijl duurzaam veranderen. Naast een vitaal leven is ook een lang gelukkig leven van groot belang. In de collegereeks ‘Vitaal verouderen’ hebben we actuele wetenschappelijke inzichten over gezond en gelukkig ouder worden gekoppeld aan praktische tips en adviezen.

Verschillende invalshoeken
Als academisch kennisinstituut zet Leyden Academy on Vitality and Ageing wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en ontwikkeling in om invulling te geven aan haar missie: het verbeteren van de kwaliteit van leven van oudere mensen. Hierbij is het perspectief van de oudere persoon zelf altijd leidend. We benaderen vraagstukken multidisciplinair en combineren hierbij biologische, sociologische, antropologische, psychologische, economische en/of medische invalshoeken. Tijdens deze interactieve collegereeks nemen verouderingswetenschapper dr. David van Bodegom, neurowetenschapper dr. Lex van Delden, klinisch psychologe dr. Josanne Huijg, antropologe dr. Jolanda Lindenberg, sociologe dr. Anne Annink, voedingsdeskundige ir. Marieke van der Waal en hoogleraar ouderengeneeskunde prof. dr. Joris Slaets u mee in deze verschillende vakgebieden. Vanuit de biologie bestuderen we de biologische processen die zich bij veroudering in het lichaam voltrekken in DNA, cellen en weefsels. Vanuit medisch perspectief kijken we naar de laatste inzichten over gezonder oud worden en hoe we langer gezond kunnen blijven met minder pillen. Op het gebied van de antropologie kijken we naar de rol van ouderen in de samenleving en de beeldvorming rondom ouder worden. Verder zijn er colleges over voeding, geluk en plezierig wonen. Tot slot komen vraagstukken rond het levenseinde aan bod.

Programma

  • 5 maart: Biologie van veroudering – Dr. David van Bodegom
  • 12 maart: Veroudering van het brein – Dr. Lex van Delden
  • 19 maart: Gelukkig oud worden – Dr. Josanne Huijg
  • 26 maart: Beeldvorming over ouderen – Dr. Jolanda Lindenberg
  • 2 april: Woonplezier – Dr. Anne Annink & Ontpillen – Dr. David van Bodegom
  • 9 april: Voeding en veroudering – Ir. Marieke van der Waal
  • 16 april: Het levenseinde – Prof. dr. Joris Slaets

Klik hier voor de pdf van het complete programma.

Aanmelden
Deze collegereeks staat open voor iedereen, maar is primair gericht op 55-plussers. Een vooropleiding of voorkennis is niet vereist.
Ieder college is op dinsdagochtend van 10.00-11.45 uur in het Poortgebouw in Leiden.
De kosten bedragen € 199,-, dit is inclusief lesmateriaal, koffie en thee en een certificaat van deelname.
Het lesmateriaal bevat een syllabus met achtergrondmateriaal en verwijzingen, een samenvatting per e-mail met video en artikelen en twee boeken: ‘Oud worden in de praktijk’ van prof. dr. Rudi Westendorp en dr. David van Bodegom en ‘Ontpillen’ van dr. David van Bodegom.

De collegereeks is reeds afgerond. Mogelijk zal de collegereeks in 2020 opnieuw worden gegeven. Natuurlijk bent u van harte welkom om een vooraanmelding te doen bij Jacqueline Leijs via e-mail leijs@leydenacademy.nl of telefoonnummer (071) 524 0960.