Collegereeks Vitaal en betekenisvol leven

Als gevolg van de coronamaatregelen hebben wij de collegereeks 2020 helaas voortijdig moeten afbreken. We hopen deze cursus op een later moment weer in het Poortgebouw te organiseren. Stuur ons s.v.p. een e-mail als u hiervan op de hoogte wil blijven.

Door de toegenomen welvaart stijgt onze levensverwachting steeds verder. Wat kun je zelf doen om ervoor te zorgen dat je dat lange leven op een vitale en plezierige manier leeft? Veel zogenoemde ‘verouderingsziekten’ zoals hart- en vaatziekten, artrose en ouderdomssuiker zijn welvaartsziekten die sterk aan onze leefstijl zijn gerelateerd. Door gezonde keuzes slim te integreren in onze dagelijkse omgeving en routines, kunnen we onze leefstijl duurzaam veranderen. Naast een vitaal leven is ook een lang gelukkig leven van groot belang. In de collegereeks ‘Vitaal en betekenisvol leven’ hebben we actuele wetenschappelijke inzichten over gezond en gelukkig ouder worden gekoppeld aan praktische tips en adviezen.

“Ouder worden is sterker aan leefstijl gerelateerd dan ik had verwacht. Met preventie kan er veel gezondheid en welbevinden worden gewonnen.” – deelnemer aan de collegereeks in 2019

Verschillende invalshoeken
Als academisch kennisinstituut zet Leyden Academy wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en ontwikkeling in om invulling te geven aan haar missie: het verbeteren van de kwaliteit van leven van oudere mensen verbeteren door het scheppen van kansen voor een vitaal en betekenisvol leven, hecht verbonden binnen de gemeenschap. Hierbij is het perspectief van de oudere persoon zelf altijd leidend. We benaderen vraagstukken multidisciplinair en combineren hierbij biologische, sociologische, antropologische, psychologische, economische en/of medische invalshoeken.

Inhoud van de collegereeks
De invulling van de collegereeks ziet er er als volgt uit:

  • Biologie van veroudering, door arts en verouderingswetenschapper dr. David van Bodegom
  • Leven lang leren, pensioen en financiën, door digital learning expert Marie-Louise Kok en programmadirecteur van het AEGON Center for Longevity and Retirement Mike Mansfield
  • Kunst in de zorg, door hoogleraar Participatie & Diversiteit prof. dr. Tineke Abma en kunstenaar Janine Schrijver
  • Beeldvorming van ouderen, door antropologe dr. Jolanda Lindenberg
  • Participatie, mantelzorg en familierelaties, door hoogleraar Participatie & Diversiteit prof. dr. Tineke Abma, sociologe dr. Nina Conkova en auteur en columnist Mohammed Benzakour
  • Leef- en woonplezier, door klinisch psychologe dr. Josanne Huijg

Bekijk hier de brochure met een toelichting op de verschillende colleges.

Aanmelden

  • Deze collegereeks staat open voor iedereen, maar is primair gericht op 55-plussers en secundair op (ouderen)zorgprofessionals. Een vooropleiding of voorkennis is niet vereist.
  • De colleges vinden plaats op dinsdagochtend van 10.00-11.45 uur in het Poortgebouw in Leiden. Inloop vanaf 9.30 uur.
  • De kosten bedragen € 199,-, dit is inclusief lesmateriaal, koffie en thee en een certificaat van deelname. Het lesmateriaal bevat een syllabus met achtergrondmateriaal en verwijzingen, een samenvatting per e-mail met video en artikelen en twee boeken: ‘Oud worden in de praktijk’ van prof. dr. Rudi Westendorp en dr. David van Bodegom en ‘Het geheim van de schildpad’ van dr. David van Bodegom.

Neem voor meer informatie over de collegereeks contact op met Jacqueline Leijs, via e-mail of tel. (071) 524 0960.