Collegereeks Vitaal verouderen

Iedereen wil oud worden, niemand wil zich oud voelen
Door de toegenomen welvaart stijgt onze levensverwachting steeds verder. Wat kun je zelf doen om ervoor te zorgen dat je dat lange leven op een vitale en plezierige manier leeft? Veel zogenoemde ‘verouderingsziekten’ zoals hart- en vaatziekten, artrose en ouderdomssuiker zijn welvaartsziekten die sterk aan onze leefstijl zijn gerelateerd. Door gezonde keuzes slim te integreren in onze dagelijkse omgeving en routines, kunnen we onze leefstijl duurzaam veranderen. Naast een vitaal leven is ook een lang gelukkig leven van groot belang. In de collegereeks ‘Vitaal verouderen’ hebben we actuele wetenschappelijke inzichten over gezond en gelukkig ouder worden gekoppeld aan praktische tips en adviezen.

Verschillende invalshoeken
Als academisch kennisinstituut zet Leyden Academy on Vitality and Ageing wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en ontwikkeling in om invulling te geven aan haar missie: het verbeteren van de kwaliteit van leven van oudere mensen. Hierbij is het perspectief van de oudere persoon zelf altijd leidend. We benaderen vraagstukken multidisciplinair en combineren hierbij biologische, sociologische, antropologische, psychologische, economische en/of medische invalshoeken. Tijdens deze interactieve collegereeks nemen onder andere verouderingswetenschapper dr. David van Bodegom, neurowetenschapper dr. Lex van Delden, klinisch psychologe dr. Josanne Huijg en antropologe dr. Jolanda Lindenberg u mee in deze verschillende vakgebieden. Vanuit de biologie bestuderen we de biologische processen die zich bij veroudering in het lichaam voltrekken in DNA, cellen en weefsels. Vanuit medisch perspectief kijken we naar de laatste inzichten over gezonder oud worden en hoe we langer gezond kunnen blijven met minder pillen. Op het gebied van de antropologie kijken we naar de rol van ouderen in de samenleving en de beeldvorming rondom ouder worden. Verder zijn er colleges over voeding, geluk en plezierig wonen.

Aanmelden

  • Deze collegereeks staat open voor iedereen, maar is primair gericht op 55-plussers. Een vooropleiding of voorkennis is niet vereist.
  • De colleges vinden plaats op dinsdagochtend van 10.00-11.45 uur in het Poortgebouw in Leiden (mogelijk tussen 3 maart en 21 april).
  • De kosten bedragen € 199,-, dit is inclusief lesmateriaal, koffie en thee en een certificaat van deelname. Het lesmateriaal bevat een syllabus met achtergrondmateriaal en verwijzingen, een samenvatting per e-mail met video en artikelen en twee boeken: ‘Oud worden in de praktijk’ van prof. dr. Rudi Westendorp en dr. David van Bodegom en ‘Het geheim van de schildpad’ van dr. David van Bodegom.

U kunt een vooraanmelding voor de collegereeks doen bij Jacqueline Leijs via e-mail leijs@leydenacademy.nl of telefoonnummer (071) 524 0960.