Collegereeks Vitaal en betekenisvol leven

Iedereen wil oud worden, niemand wil zich oud voelen
Door de toegenomen welvaart stijgt onze levensverwachting steeds verder. Wat kun je zelf doen om ervoor te zorgen dat je dat lange leven op een vitale en plezierige manier leeft? Veel zogenoemde ‘verouderingsziekten’ zoals hart- en vaatziekten, artrose en ouderdomssuiker zijn welvaartsziekten die sterk aan onze leefstijl zijn gerelateerd. Door gezonde keuzes slim te integreren in onze dagelijkse omgeving en routines, kunnen we onze leefstijl duurzaam veranderen. Naast een vitaal leven is ook een lang gelukkig leven van groot belang. In de collegereeks ‘Vitaal en betekenisvol leven’ hebben we actuele wetenschappelijke inzichten over gezond en gelukkig ouder worden gekoppeld aan praktische tips en adviezen.

Verschillende invalshoeken
Als academisch kennisinstituut zet Leyden Academy on Vitality and Ageing wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en ontwikkeling in om invulling te geven aan haar missie: het verbeteren van de kwaliteit van leven van oudere mensen. Hierbij is het perspectief van de oudere persoon zelf altijd leidend. We benaderen vraagstukken multidisciplinair en combineren hierbij biologische, sociologische, antropologische, psychologische, economische en/of medische invalshoeken. Tijdens deze interactieve collegereeks nemen onder andere verouderingswetenschapper dr. David van Bodegom, neurowetenschapper dr. Lex van Delden, klinisch psychologe dr. Josanne Huijg en antropologe dr. Jolanda Lindenberg u mee in deze verschillende vakgebieden.

Inhoud van de collegereeks

  • 10 maart – Verouderingswetenschapper dr. David van Bodegom over de biologie van veroudering en vitaal verouderen met minder pillen.
  • 17 maart – Hoogleraar Participatie & Diversiteit prof. dr. Tineke Abma samen met Janine Schrijver over kunst in de langdurige zorg.
  • 24 maart – Hoogleraar Participatie & Diversiteit prof. dr. Tineke Abma samen met sociologe dr. Nina Conkova en schrijver Mohammed Benzakour over participatie, mantelzorg en familierelaties.
  • 31 maart – Klinisch psychologe dr. Josanne Huijg samen met neurowetenschapper dr. Lex van Delden over leef- en woonplezier.
  • 7 april – Digital learning expert Marie-Louise Kok over een leven lang leren en programma directeur van het AEGON Center for Longevity and Retirement Mike Mansfield over pensioen en financiën.
  • 14 april – Antropologe dr. Jolanda Lindenberg over beeldvorming van ouderen en sociaal welbevinden.
  • 21 april – Neurowetenschapper Lex van Delden over veroudering van het brein.

Aanmelden

  • Deze collegereeks staat open voor iedereen, maar is primair gericht op 55-plussers. Een vooropleiding of voorkennis is niet vereist.
  • De colleges vinden plaats op dinsdagochtend van 10.00-11.45 uur in het Poortgebouw in Leiden (mogelijk tussen 10 maart en 21 april).
  • De kosten bedragen € 199,-, dit is inclusief lesmateriaal, koffie en thee en een certificaat van deelname. Het lesmateriaal bevat een syllabus met achtergrondmateriaal en verwijzingen, een samenvatting per e-mail met video en artikelen en twee boeken: ‘Oud worden in de praktijk’ van prof. dr. Rudi Westendorp en dr. David van Bodegom en ‘Het geheim van de schildpad’ van dr. David van Bodegom.

U kunt een vooraanmelding voor de collegereeks doen bij Jacqueline Leijs via e-mail leijs@leydenacademy.nl of telefoonnummer (071) 524 0960.