Bijeenkomst over diversiteit en inclusie bij gemeentes (DiDi) op 25 april

Bij gemeentebesturen is veel belangstelling voor diversiteit en inclusie. In de afgelopen jaren zijn er D&I medewerkers aangesteld, is het diversiteitscharter ondertekend, zijn er plannen ontwikkeld en mooie rapporten geschreven. Gemeentes hebben jaarkalenders D&I gemaakt met interessante bijeenkomsten en er is subsidie beschikbaar gesteld voor D&I initiatieven van onderaf. Maar wat ‘doet’ het diversiteitsbeleid nu in de praktijk? En hoe meet je effect? Worden de juiste mensen bereikt? Is de stad werkelijk inclusief en ‘voor iedereen’?

Leyden Academy on Vitality and Ageing is betrokken bij het onderzoek Dilemmas on Doing Diversity (DiDi) waarbij een groep onderzoekers, verbonden aan de Universiteiten Leiden, Erasmus en Delft diversiteitsbeleid en -praktijk, onderzoeken vanuit een langetermijnperspectief (meer informatie over het het DIDI project https://www.universiteitleiden.nl/en/research/research-projects/humanities/didi#tab-1).

Wij hebben de antwoorden op bovenstaande vragen (nog) niet en we hopen van mensen met (langjarige) ervaring op dit punt te kunnen leren. Daarom is er op donderdag 25 april is een bijeenkomst in Leiden. Mensen die betrokken zijn bij D&I beleid en -praktijk nodigen we van harte uit voor die bijeenkomst. Deelname is gratis. Het programma is in het Nederlands.

De bijeenkomst begint met 6 pitches door mensen met ervaring met diversiteitsbeleid en -praktijk. In ‘tafeltjesbijeenkomsten’ praten we vervolgens door. We sluiten af met een gesprek over toekomstscenario’s. Locatie: PLNT, Langegracht 70, 2312 NV Leiden en we beginnen om 12.45 uur.

In verband zaalcapaciteit en catering wordt u vriendelijke verzocht zich (zo spoedig mogelijk) aan te melden: https://www.leydenacademy.nl/diversiteitbeleid/

Nieuwsberichten 2024Archief
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009