3generatiestudie

De 3generatiestudie is een cross-sectionele familiestudie waaraan gedurende 2013-2016 395 personen van 63 families hebben deelgenomen. Er werd gekeken of bepaalde eigenschappen vaker voorkomen binnen families en in welk mate dit wordt bepaald door genetische verwantschap of het delen van eenzelfde omgeving en opvoeding. Allerlei gedrags-, fysiologische, neurologische en genetische factoren zijn in kaart gebracht. Belangrijke vragen hierbij waren onder andere: ‘Hoe gaan kinderen op hun ouders lijken?’ en ‘Wordt hoe iemand omgaat met stress en emoties bepaald door hoe hij of zij is opgevoed, of juist doordat dit erfelijk bepaald is?’ We hopen hiermee meer inzicht te krijgen in het samenspel van genetische factoren en omgevingsinvloeden bij intergenerationele overdracht.

Dit onderzoek is opgezet binnen het Leidse profileringsgebied ‘Prevention, Health and the Life span’, geleid vanuit de afdelingen Algemene en Gezinspedagogiek, Klinische Psychologie en Leyden Academy on Vitality and Ageing.

De eerste onderzoeksresultaten zijn reeds verschenen (zie referenties 1 t/m 3) en in de komende tijd zullen er meer publicaties verschijnen.

Referenties
1) Compier-De Block LHCG, Alink LRA, Linting M, et al. Parent-Child Agreement on Parent-to-Child Maltreatment. Journal of Family Violence 2016;32:207-17.
2) Buisman RSM, Pittner K, Compier-de Block LHCG, et al. The past is present: The role of maltreatment history in perceptual, behavioral and autonomic responses to infant emotional signals. Child Abuse & Neglect 2018;77:23-34.
3) van den Berg LJM, Tollenaar MS, Pittner K et al. Pass it on? The neural responses to rejection in the context of a family study on maltreatment. Soc Cogn Affect Neurosci 2018; 13(6): 616-627.