Vereniging Het Zonnehuis en Leyden Academy continueren succesvolle samenwerking

Tijdens de Algemene Vergadering van Vereniging Het Zonnehuis op 24 mei 2017 is de samenwerkingsovereenkomst met kenniscentrum Leyden Academy on Vitality and Ageing voor vijf jaar verlengd. Sinds juni 2012 werken de partners samen aan gezamenlijke speerpunten gericht op beter onderwijs voor (toekomstige) zorgprofessionals, het verbeteren van de beeldvorming van de ouderenzorg en het toepassen van uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek.

Inspirerende initiatieven
De samenwerking is gestart in 2012. Opvallend resultaat is ‘Levensles’, waarbij mbo-studenten Zorg & Welzijn hun frisse blik inzetten voor beter onderwijs in de ouderenzorg. Onder de vlag van het Nationaal Programma Ouderenzorg (ZonMw) zijn in samenwerking met ROC’s, hogescholen, universiteiten, zorg- en welzijnsorganisaties, kenniscentra, gemeentes en lokale vrijwilligersorganisaties, door heel Nederland Levenslessen georganiseerd. Deze bijeenkomsten inspireerden studenten, docenten, ouderen en experts tot een frisse blik op zorg(onderwijs) voor ouderen. Alle ideeën zijn op www.iklevensles.nl verzameld. Op deze website kunnen ook nieuwe initiatieven worden aangedragen.

Jo Visser Fonds
Tijdens de Algemene Vergadering is besloten om na 96 jaar Vereniging Het Zonnehuis om te zetten in een stichting. De actieve inbreng van de leden en donateurs loopt al enige jaren sterk terug, waardoor inspraak in en medewerking aan het gevoerde beleid achterbleef. De nieuwe stichting Jo Visser Fonds laat zich in haar werkzaamheden inspireren door het gedachtegoed van grondlegster Jo Visser die zich in de vorige eeuw barmhartig heeft ingezet voor de waardigheid van leven van kwetsbare ouderen. Als boegbeeld wordt het gezicht van Jo Visser ingezet om de noodzaak tot verbetering van het onderwijs in de zorg voor ouderen te onderstrepen. Vanuit het Jo Visser Fonds worden waardevolle ontmoetingen tussen jong en oud gestimuleerd. Dit najaar zal het Jo Visser Fonds haar plannen presenteren, met aandacht voor de bijzondere leerstoel Waardige zorg die samen met Vilans en de Vrije Universiteit Amsterdam mede mogelijk wordt gemaakt.

Op de foto: voorzitter Maarten den Ottolander (Vereniging Het Zonnehuis), geflankeerd door directieleden Leyden Academy Joris Slaets (links) en Marieke van der Waal (rechts), ondertekenen de samenwerkingsovereenkomst.

Archief 2017Archief
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009