Start nieuwe executive leergang ‘Goed leven, goede zorg voor ouderen’

Start nieuwe executive leergang ‘Goed leven, goede zorg voor ouderen’

Op donderdag 19 januari 2023 start de dertiende editie van de executive leergang Goed leven, goede zorg voor ouderen. Sinds 2011 biedt deze jaarlijkse opleiding ruimte aan bestuurders, directeuren en zorgprofessionals om elkaar te inspireren en van elkaar te leren, in een kleinschalige setting met topdocenten. Inmiddels zijn de cursusdata vastgesteld en is de inschrijving geopend.

Hoe ziet goede zorg voor ouderen eruit, nu en in de toekomst? Die vraag is niet eenduidig te beantwoorden. Een familielid zal anders naar kwaliteit kijken dan een zorginkoper, en een verzorgende weer anders dan een toezichthouder. En wat vindt de groeiende groep ouderen hier eigenlijk zelf van? Er vindt in de ouderenzorg een verschuiving plaats naar persoonsgerichte zorg, met oog voor welbevinden en leefplezier naast ziekte en verlies. Hoe navigeert u tussen die diverse en soms tegenstrijdige belangen en verwachtingen? Hoe formuleert u visie en beleid in een voortdurend veranderende context? Welke waarden geven houvast?

Als deze vragen u aanspreken en u op zoek bent naar inhoudelijke verdieping en uitwisseling op het gebied van betekenisvol langer leven en goede zorg voor ouderen, dan is de executive leergang Goed leven, goede zorg voor ouderen iets voor u. De leergang is opgebouwd uit vijf theoretische blokken van twee dagen met colleges van topdocenten, volop ruimte voor bespiegeling en discussie, bijzondere ontmoetingen met ouderen, werkbezoeken in Nederland en een studiereis naar Scandinavië.

Hoogleraar Tineke Abma en directeur van Leyden Academy schreef een column over de studiereis naar Stockholm. “Het Zweeds model houdt ons een spiegel voor. Je kunt zorg en welzijn voor ouderen ook op een andere manier organiseren, en inspirerende praktijkvoorbeelden en onderliggende principes vertalen naar de Nederlandse context.”, aldus Abma. Klik hier om meer te lezen.

Meer informatie over het programma en de cursusdata in 2023 kunt u vinden op onze website en in de brochure. Benieuwd naar de mogelijkheden om met meerdere collega’s aan de executive leergang deel te nemen? Wellicht is een incompany variant iets voor uw organisatie. Heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar Ellen Plasmeijer.

“De ouderenzorg staat voor grote uitdagingen, dat weten we allemaal. Deze leergang biedt een goede combinatie van diepgang vanuit verschillende theoretische perspectieven en onderlinge discussies in de groep. Dit heeft mij vernieuwende en eigentijdse inzichten gebracht, ondanks dat ik al heel wat jaren meeloop in dit werkveld. Het geeft veel inspiratie om er mee aan de slag te gaan!” – Monique Janus, directeur Zorg Laverhof (deelnemer 2022)