Photo: Tanja Läser

Richtlijnen voor schildklierproblemen bij ouderen achterhaald

Glasgow, Schotland/Leiden, Nederland/Bern, Zwitserland/Cork, Ierland/Kopenhagen, Denemarken, 3 april 2017 – Oudere mensen met licht verminderde schildklierwerking hebben geen baat bij behandeling met schildklierhormoon, zo blijkt uit een grote 5-jarige Europese studie. De behandeling zorgt er weliswaar voor dat het niveau van de schildklierhormonen normaliseert, maar heeft geen effect op de kwaliteit van leven en op klachten als traagheid, spierzwakte, hoge bloeddruk en gewichtstoename. De onderzoekers vinden daarom dat de huidige richtlijnen moeten worden aangepast. De resultaten van het onderzoek zijn vandaag gepubliceerd in wetenschappelijk tijdschrift The New England Journal of Medicine en gepresenteerd tijdens het congres van de Endocrine Society (ENDO 2017) in Orlando, V.S.

Bij ongeveer één op de tien 65-plussers werkt de schildklier iets trager dan normaal. Artsen schrijven dan regelmatig schildklierhormoon levothyroxine voor. Dat doen ze om eventuele klachten te behandelen van een trage schildklierwerking, zoals spierzwakte, traagheid, hoge bloeddruk en gewichtstoename. In Europa en de Verenigde Staten behoort levothyroxine tot de meest voorgeschreven medicijnen. Maar is deze medicatie wel zinvol bij ouderen met een licht verminderde schildklierwerking (zogenoemde subklinische hypothyreoïdie)? Daarover bestond nog geen overeenstemming.

Schildklierhormoon of placebo
De TRUST-studie, mede geinitieerd door Leyden Academy on Vitality and Ageing en geleid door de University of Glasgow, biedt nu uitsluitsel. De wetenschappers onderzochten 737 ouderen van gemiddeld 74 jaar met een licht verminderde schildklierwerking. Een derde van de deelnemers kwam uit Nederland. In Nederland werkten meer dan 300 huisartsen en ruim 20 huisartsenlaboratoria mee aan deze studie. De helft van de deelnemende ouderen kreeg tabletten met als werkzame stof levothyroxine voorgeschreven, de andere helft slikte een placebo. Vervolgens werden de oudere deelnemers minimaal een jaar gevolgd.

Geen enkel verschil
Bij de deelnemers die schildklierhormoon slikten, normaliseerde het niveau van de schildklierhormonen. “Maar voor klachten als traagheid, spierzwakte, gewichtstoename of hoge bloeddruk was er na een jaar behandeling geen enkel verschil tussen de twee groepen. Ook was er geen verschil in de kwaliteit van leven”, vertelt professor Jacobijn Gussekloo van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). “Wij pleiten daarom voor aanpassing van de richtlijnen”.
Op dit moment loopt vanuit het LUMC in samenwerking met Zwitserse onderzoekers een aanvullende studie naar de effecten van behandeling bij 80-plussers met licht verminderde schildklierwerking. “Er blijkt van alles anders te zijn bij de behandeling van oudste ouderen”, licht Gussekloo toe. “Daarom is het belangrijk om het effect van behandeling ook specifiek bij deze groep uit te zoeken.”

Over het TRUST project
Thyroid Hormone Replacement for Subclinical Hypo-Thyroidism Trial (TRUST) is een Europees onderzoeksproject. Experts op het gebied van veroudering, schildklierproblemen en hart- en vaatziekten onderzoeken de behandeling van oudere mensen met  licht verminderde schildklierwerking. Professor David Stott uit Schotland leidt het onderzoek, in samenwerking met Nederland (lead professor Jacobijn Gussekloo), Zwitserland (professor Nicolas Rodondi), Ierland (professor Patricia Kearney) en Denemarken (professor Rudi Westendorp, voorheen Leyden Academy on Vitality and Ageing). De studie is gefinancierd door de Europese Unie en de medicijnen zijn kosteloos beschikbaar gesteld door Merck KGaA. Bezoek voor meer informatie de TRUST-website.

Het artikel Thyroid Hormone Therapy for Older Adults with Subclinical Hypothyroidism door David Stott, Jacobijn Gussekloo, Nicolas Rodondi, Patricia Kearney, Rudi Westendorp et al. is op 3 april 2017 gepubliceerd in The New England Journal of Medicine.

Archief 2017Archief
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009