Promotie Thomas Puvill over levenstevredenheid ouderen

Onze levensverwachting stijgt sterk en het einde is nog niet in zicht. Velen vragen zich af in hoeverre we van die extra jaren kunnen genieten, aangezien we met het stijgen der jaren ook gezondheidsproblemen kunnen verwachten. Uit onderzoek blijkt echter dat oudere mensen tevredener zijn over hun leven dan vaak wordt gedacht, zelfs wanneer ze op hoge leeftijd gezondheidsklachten ervaren. In zijn proefschrift ‘Maintaining life satisfaction at old age in the face of physical decline’ is Thomas Puvill op zoek gegaan naar de oorzaken hierachter en antwoorden op vragen als: welke factoren onderscheiden ouderen met een hoge levenstevredenheid van ouderen die minder tevreden zijn? En hoe blijven ouderen zo tevreden met hun leven, ondanks lichamelijke achteruitgang?

Thomas zal zijn proefschrift op dinsdag 6 juni a.s. om 10.00 uur publiek verdedigen in het Academiegebouw, Rapenburg 73 te Leiden. Promotoren zijn prof. dr. Rudi Westendorp (Universiteit van Kopenhagen) en prof. dr. Joris Slaets (Leyden Academy). De promotie is vrij toegankelijk, aanmelden is niet nodig. Kijk voor meer informatie op de website van Universiteit Leiden.

Archief 2017



Archief
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009