Prof. Rudi Westendorp reageert op actie budgetbejaardentehuis

Met het in scène gezette ‘Budget Bejaardentehuis’ heeft Delta Lloyd zichzelf een slechte dienst bewezen. In een ‘rectificatie’ (NRC 29 augustus) argumenteert zij dat deze stunt de enige manier was om mensen over hun pensioen te laten nadenken. Bovendien suggereert de verzekeraar dat met haar producten een schraal pensioen niet voor hoeft te komen. Deze maakbaarheidsgedachte is een flagrante ontkenning van de huidige en toekomstige situatie.

Toen ik werd gebeld om op tv commentaar te geven op het idee om de koepelgevangenis in Breda om te bouwen tot een plek waar ouderen voor een lage huur zouden kunnen wonen, gaven mijn medewerkers aan dat dit niet anders dan een grap kon zijn. Zij hadden uiteindelijk het gelijk aan hun zijde. Toch heb ik voor de camera’s gereageerd. In Nederland is er een nijpend probleem dat wij oude mensen met een kleine beurs geen passende woonruimte kunnen bieden. Dit wordt deels veroorzaakt omdat de initiatieven van de verantwoordelijke woningbouwcoöperaties fors zijn achtergebleven. Daarom zijn wij nu grotendeels afhankelijk van het private initiatief die in de komende jaren de onderkant van de woningmarkt invulling zal moeten geven. Daarom was de gefabriceerde ondernemer die een bestaand gebouw voor bewoning passend maakt een schoolvoorbeeld van de entrepreneur waar we in Nederland op zitten te wachten.

De beroering die Delta Lloyd heeft los gewoeld heeft een vervelende nevenwerking. Op het moment dat het kabinet de gewenste scheiding van wonen en zorg doorzet, en om die reden het bejaardenhuis afbouwt, zijn veel ouderen op het verkeerde been gezet door te suggereren dat de zorg voor mensen met een klein inkomen bedreigd is. Dat is regelrechte bangmakerij.

De vraag is wie met deze stunt op de proppen is gekomen. Ik maak mij wijs dat het een van de vlotte jongens en meisjes is geweest van de marketing afdeling die maar weinig weet hebben van de situatie waar ze over praten. De door hun bedachte oplossing is geen fantasie maar een noodzakelijke realiteit! Maar de echte miskleun is wel dat de marketeers in hun naïviteit denken dat Delta Lloyd iedereen een goed pensioen kan garanderen. Immigranten wonen gewoonweg te kort in Nederland om een voldoende pensioen op te bouwen. Gescheiden partners zijn niet in staat om het pensioengat aan te vullen. Sommigen van ons hebben tijdens hun leven schulden opgebouwd.

Delta Lloyd veinst dat zij in staat is om iedereen een voldoende pensioen te garanderen waardoor een Low Budget Woonvoorziening niet nodig zal zijn.

Rudi Westendorp
Hoogleraar ouderengeneeskunde in Leiden en directeur van Leyden Academy on Vitality and Ageing

Klik hier voor de aflevering Editie NL (metom 4.35 min. het item budget bejaardentehuis)
Klik hier voor de animatiefilm over het budget bejaardentehuis

Archief 2013Archief
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2012
2011
2010
2009