Pioniers in de ouderenzorg

Iedereen wil de beste zorg voor zijn naasten of geliefden. Vooral als het leven moeizaam wordt door ziekte of gebreken. Vaak is dit bij ouderen het geval. Jonge studenten kiezen voor een medisch beroep, omdat zij mensen willen helpen en genezen van hun kwalen. Maar hebben we straks voldoende professionals die weten welke complexe zorg oudere mensen nodig hebben?

Kenniscentrum Leyden Academy on Vitality and Ageing organiseert cursussen en praktijkgerichte bijeenkomsten voor jonge professionals in de zorg voor ouderen. Omdat deze opleidingen niet door de overheid worden bekostigd en omdat Stichting Opleidingsfonds Vitaliteit & Veroudering (SOVV) jonge mensen de kans wil geven zich verder te bekwamen in waardige ouderenzorg, zet zij zich in om studiebeurzen te creëren.
Met een gift (van minimaal € 10,-) kunt u deze studenten helpen om pioniers in de ouderenzorg van morgen te worden. Mocht u interesse hebben in een fiscaal aftrekbare lijfrenteschenking, dan behoort dat ook tot de mogelijkheden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ir. Marieke van der Waal, directeur Leyden Academy. Zij is bereikbaar op telefoonnummer 071-5240960 of e-mail.
Klik hier voor de folder met meer informatie over giften en hier voor de folder met meer informatie over andersoortige schenkingen.

Archief 2013Archief
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2012
2011
2010
2009