Ouderenzorg is complex maar ook uitdagend

Inspiratie & Kennisdagen Zorg voor Ouderen
11 november 2013, Zwolle

Tijdens de laatste Inspiratie & Kennisdag in Zwolle waren ongeveer 150 enthousiaste studenten, docenten, zorgprofessionals en ander geïnteresseerden aanwezig om een presentatie te geven over, te luisteren naar en aanbevelingen te doen over onderwijs in de ouderenzorg. Naast onderstaande presentaties (met een opsomming van de speerpunten) was Rene Groeneveld, financieel beleidsmedewerker van OCW aan het woord en was er een filmpje van minister Jet Bussemaker. Tussen het programma door gaven de Zotte Zusjes met hun oud-Hollandse liedjes het publiek een powerboost en een blik terug in de tijd.
 
Haastmentaliteit kost geld – Annemieke Hof
Door meer tijd, aandacht en rust voor oudere te hebben, kan onrustmedicatie worden verminderd.
Behandel ouderen zoals je zelf wilt worden behandeld.

Oud geleerd jong gedaan – Rick de Jong
Van elkaar leren door ambacht en kennis van ouderen op jongeren over te brengen, en andersom. Vb. laat BSO-jeugd met ouderen wandelen waarbij de ouderen de verkeersregels toelichten.

Jong belegen – Cornelis Kapitein
Aantonen dat werk in de ouderenzorg best sexy/swingend is.
Laat jeugd tijdens de opleiding gezamenlijk activiteiten met ouderen ondernemen; stimuleer wederzijds interesse in elkaars leefwereld.   Hopelijk ontstaan er duurzame contacten.

Geef ouderenzorg een impuls – David Martinez        Ouderenzorg is complex maar uitdagend: functionele beperkingen, kwetsbaar door regieverlies, multimorbiditeit.
In het eerste en tweedejaar is er veel aandacht voor de basis van ouderenzorg. Studenten missen verdieping in bijv. beleid. Ontwikkel differentiatieroute HBO-VVG.

Intergerationeel Giethoorn – Paul Ansing en Hanna Kral         Casus: leven in een museum, ondanks veel leegstand toch moeilijk voor starters en horeca ook in laagseizoen vergroten. Oplossing: zorgtoerisme; grote woningen opsplitsen voor starters en zorgtoeristen.
Misschien het centraal wonen landelijk doorvoeren.

Generatielab – Kees Penninkx
Van buiten naar binnen denken, en van ik naar wij.
We moeten meer gaan denken op lange termijn, en niet in details blijven hangen.

Van grijs naar kleur – Wouter Solwijk
Uit een enquête blijkt dat men denkt dat ouderenzorg saai en eentonig is. We zijn zelf verantwoordelijk voor het negatieve beeld rondom ouderen. We moeten het dan ook zelf veranderen.
Studenten die in ouderenzorg gaan stagelopen moeten op 2 momenten huilen; als ze dat te horen krijgen, maar ook als de stageperiode is afgelopen.

Bis Pueri Senis (ouderen zijn voor tweede maal kind) – Pim de Laat
De zorg voor baby’s is makkelijker dan de ouderenzorg; je geeft ze een luier en ze zijn blij, je geeft ouderen een luier en ze zijn nog niet blij!
Initieer projecten die zowel ouderen als jongeren aanspreken.

Tips voor goed onderwijs – Robertha Langenberg·         Zorgverlening anders vormgeven.
De mens als geheel zien en niet enkel somatisch bekijken volgens Newman Systems Model.
Neem de tijd om naar elkaar te luisteren en van elkaar te leren.     Wees innovatief.

De winst van het ouder worden – Marinda Stigt en Lisanne Piek
Voordelen van ouder zijn: kennis- en levenservaring (doorgeven aan jongere generaties), meer rust en relativeringsvermogen, en meer vrije tijd.
Sociale contacten houden je jong.

Reis met opa en oma in de virtuele wereld – Mathijs Vos·         Ouderen kunnen meer dan jongeren denken. Breng de kennis van ouderen over op jongeren, bijv. d.m.v. een website om diensten uit te ruilen. Zo kan een oudere een taart voor een jongeren bakken, die op zijn/haar beurt aan de oudere uitlegt hoe bijv. skype werkt (kunnen ouderen gebruiken om uit een isolement te komen).
Je bent nooit te jong of te oud om te leren, en zo een sterkere band te creëren.

Lab 1870 – Micha Baksteen
Jong en oud verbinden door muziek.
Wonen in de wijk bevorderen en niet in bejaardenkazernes.
Zorgvraag voorkomen of verminderen door welzijn.
Van binnenuit zorg en welzijn integreren.

Alle uitkomsten n.a.v. de drie Inspiratie & Kennisdagen zullen worden geëvalueerd, en zullen de basis vormen tot aanbevelingen aan minister Jet Bussemaker van OCW.

 

Archief 2013Archief
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2012
2011
2010
2009