Foto: Ronny Benjamins

Nieuwe publicatie Generaties (net)werken samen

Generaties kunnen veel voor elkaar betekenen, maar waarin zit precies de toegevoegde waarde voor jong en oud? En aan welke voorwaarden moet het contact voldoen om duurzaam van waarde te zijn en de wederzijdse beeldvorming positief te beïnvloeden? In de publicatie Generaties (net)werken samen staan aansprekende intergenerationele projecten verzameld, aangevuld met interviews met experts en interessante kijk-, lees- en luistertips. De publicatie beleeft vandaag haar primeur op het congres Expeditie Begonia in Amersfoort.

Dat ouderen en jongeren elkaar tegenkomen en samen dingen doen, is niet vanzelfsprekend meer. Uit de verhalen in deze publicatie blijkt hoe het anders kan. Ze laten een benadering zien waarin jong en oud voor elkaar van betekenis zijn en elkaars leefplezier kunnen vergroten. Uit alle voorbeelden blijkt dat gelijkwaardig persoonlijk contact tussen jong en oud wederzijds begrip en waardering kan opleveren. Die wederkerigheid willen wij graag benadrukken, want nog te vaak wordt aangenomen dat jongeren alleen iets voor ouderen kunnen betekenen. Intergenerationeel contact is waardevol, maar het komt niet vanzelf tot stand. Het kost tijd maar levert vaak veel plezier op!

Leyden Academy, het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg en Vereniging Het Zonnehuis willen met deze publicatie graag laten zien dat er goede voorbeelden zijn van jongeren en ouderen in het land die al volop verbinding maken en elkaar iets waardevols te bieden hebben. Zij hopen dat deze voorbeelden inspireren tot nieuwe intergenerationele initiatieven.

U kunt de publicatie hier doorbladeren. U kunt ook de pdf downloaden.

Lees ook de publicatie Generaties huizen samen uit 2016, over vernieuwende woonvormen van jong en oud.

Archief 2017Archief
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009