Nieuwe ideeënbank biedt mbo-docenten inspiratie

Inspiratie voor ouderenzorg begint in de schoolbanken
Veel mbo-scholieren hebben een negatief beeld van het werken in de ouderenzorg. Om het nijpende tekort aan goed opgeleid personeel de komende jaren op te lossen, is het project Levensles gestart met als doel de beeldvorming over de ouderenzorg positief te beïnvloeden zodat meer jonge mensen deze richting kiezen. In dit kader is vandaag een online ideeënbank gelanceerd die mbo-docenten Zorg en Welzijn inspiratie en handvatten biedt om leerlingen te interesseren voor de zorg voor ouderen.

Ideeën opdoen en uitwisselen
Hoe verleid je jonge mensen tot een loopbaan in de ouderenzorg? Volgens de initiatiefnemers van Levensles ligt de sleutel in ontmoetingen tussen jong en oud: in persoonlijk, gelijkwaardig contact ontstaat waardering en worden beelden bijgesteld. De vele goede ideeën en initiatieven die de afgelopen jaren vanuit Levensles zijn ontwikkeld, zijn nu verzameld en toegankelijk gemaakt op www.iklevensles.nl. Zoals ‘Sta op met een lach’, een speciaal op de ouderenzorg gericht lespakket ter bevordering van de samenwerking tussen scholen en zorginstellingen. Een ander voorbeeld is ‘Sterke verhalen’, een project waarbij studenten in gesprek gaan met thuiswonende mensen met dementie om het taboe op dementie te doorbreken. Docenten kunnen hun voordeel doen met dit soort concrete ideeën, maar ook hun eigen suggesties inzenden en hulp vragen van vakgenoten. Goede voorbeelden die in de praktijk uitvoerbaar zijn en bijdragen aan beter onderwijs kunnen een aanjaagsubsidie ontvangen.

Over het project Levensles
Vereniging Het Zonnehuis en Leyden Academy on Vitality and Ageing hebben een gedeelde focus op beter onderwijs in de ouderenzorg en willen de beeldvorming over (de zorg voor) oudere mensen positiever kleuren. Hiertoe zijn er in de afgelopen twee jaar onder de vlag van het Nationaal Programma Ouderenzorg (ZonMw) in samenwerking met ROC’s, hogescholen, universiteiten, zorg- en welzijnsorganisaties, kenniscentra, gemeentes en lokale vrijwilligersorganisaties, door heel Nederland Levenslessen georganiseerd. Deze bijeenkomsten inspireerden studenten, docenten, ouderen en experts tot een frisse blik op zorg(onderwijs) voor ouderen. De onderwerpen varieerden van meer tijd en aandacht voor de cliënt tot ideeën om eenzaamheid onder ouderen tegen te gaan en jong en oud te verbinden. Zo helpen we elkaar vooruit in het streven naar waardige zorg voor kwetsbare ouderen.

“Als ambassadeur ouderenzorg ben ik enthousiast over Levensles en vind ik het belangrijk dat onderwijspartijen beter samenwerken om de kwaliteit van het onderwijs in de zorg voor ouderen te verbeteren” – Jet Bussemaker, minister OC&W

Archief 2016Archief
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009