Leyden Academy pybliceert in de BMJ

Het Nederlands geriatrisch onderwijs stemt niet overeen met de demografische tendensen

Achtergrond
De wereldbevolking vergrijst en de gezondheidszorg vereist opgeleid personeel dat op de behoeften van oudere patiënten kan ingaan. In dit onderzoek is gekeken hoe het huidig medisch onderwijs Nederlandse geneeskundestudenten voorbereidt op het gebied van de gerontologie en geriatrie.

Methoden
Met behulp van een controlelijst over de essentie van gerontologie en geriatrie is het Nederlands medisch onderwijs op drie niveaus beoordeeld. Op nationaal niveau is de meest recente nationale blauwdruk voor hoger medisch onderwijs geanalyseerd (Raamplan artsopleiding 2009). Op faculteit niveau zijn de medische curricula beoordeeld op basis van interviews met bestuurders en inspectie. Op studentniveau zijn de onderwerpen in de interfacultaire voortgangstoets beoordeeld.

Resultaten
De nationale blauwdruk bevat weinig specifieke gerontologische en geriatrische doelstellingen.  Medische faculteiten wijden gemiddeld 2,2% van het totale curriculum aan verplichte vakken over gerontologie en geriatrie, gemeten volgens het European Credit Transfer System. Slechts twee van de acht medische scholen bieden een coschap op het gebied van gerontologie en geriatrie. In de interfacultaire voortgangstoets gaat gemiddeld 1,5% van de vragen in op gerontologie en geriatrie.

Conclusie
Het geriatrisch onderwijs in Nederland lijkt niet overeen te stemmen met de huidige demografische tendensen. De nationale blauwdruk blijft achter bij het bieden van voldoende gedetailleerde doelstellingen voor onderwijs in ouderenzorg. Het geriatrisch onderwijs aangeboden door medische faculteiten is gevarieerd en onvolledig, en studenten worden slechts marginaal getest op hun gerontologische en geriatrische kennis.

Klik hier voor het volledige artikel.

Archief 2013Archief
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2012
2011
2010
2009