Leidse kennisinstellingen zoeken oplossingen voor vergrijzingsproblematiek

Vandaag heeft het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leiden besloten de Leidse Proeftuin Zorg & Welzijn voor drie jaar te stimuleren met een financiële bijdrage. In deze Proeftuin willen vier Leidse kennisinstellingen antwoorden vinden op vraagstukken die opkomen door de vergrijzing en de hervormingen in de gezondheidszorg. De kennisinstellingen die de proeftuin inrichten zijn: Hogeschool Leiden, TNO, Leiden Institute for Brain & Cognition (samenwerking van LUMC en Universiteit Leiden) en Leyden Academy on Vitality and Ageing. De Proeftuin gaat in juni 2013 officieel van start.

Nieuwe zorgconcepten voor vitaliteit bij ouderen
De ambitie van de proeftuin is Leidenaren, en vervolgens ook Nederlanders en Europeanen gezond en vitaal oud te laten worden en, zo nodig, de beste zorg te geven. Het eerste onderwerp dat de Proeftuin oppakt, is ‘Vitaliteit’. De kennisinstellingen testen samen met zorgaanbieders én Leidenaren nieuwe zorgconcepten voor vitaliteit bij ouderen uit. Het gaat bijvoorbeeld om nieuwe manieren om zelfredzaamheid bij ouderen te bevorderen of om ‘Vitaliteitscoaching’, waarbij ondersteuningsgesprekken gericht zijn op het stimuleren van de vitaliteit bij ouderen.

Doel van de Proeftuin
De Proeftuin is een invulling van Programma Kennisstad, het gemeentelijke beleidsprogramma dat als doel heeft de inwoners van Leiden te laten profiteren van de kennis die in de stad ontwikkeld wordt. Doelstellingen van de Proeftuin zijn: het versterken van het brede netwerk voor zorginnovatie in Leiden, het uitvoeren van concrete projecten die leiden tot betere zorg, het innovatief samenwerken met zorgaanbieders én Leidenaren en het verspreiden van nieuwe kennis. Gestart wordt met het programma ‘Vitaliteit’, en daarna komen andere projecten en thema’s aan bod. In de Proeftuin wordt tevens de verbinding met het Leidse zorgonderwijs gelegd, zodat ook het onderwijs verbetert door nieuwe kennis. Daarnaast zijn Leidenaren via cliëntorganisaties zelf betrokken bij de ontwikkeling van de Proeftuin.

De Leidse Gamma Campus & Medical Delta
De Leidse Proeftuin Zorg & Welzijn is kansrijk, omdat Leiden een Gamma Campus heeft. De campus ligt tussen het spoor en een groot deel van de stad Leiden enerzijds, en anderzijds het Leidse Bio Science Park. De Campus is een unieke combinatie van relevante instellingen op het gebied van onderzoek, onderwijs, zorgverlening en beleidsontwikkeling. Aanwezig zijn zowel sociale (gedragswetenschappelijke) als medische opleidingen en onderzoeksgroepen van Universiteit Leiden, LUMC, Hogeschool Leiden, ROC Leiden etc. Ook TNO, Leiden Institute for Brain and Cognition en Leyden Academy on Vitality and Ageing maken deel uit van de Gamma Campus. De Gamma Campus en de Leidse Proeftuin Zorg & Welzijn zijn beide onderdeel van de Medical Delta. Dit is de samenwerking tussen de kennisinstellingen, gemeentes, bedrijfsleven in Leiden, Delft en Rotterdam en de Provincie Zuid-Holland op het gebied van kennisontwikkeling en -valorisatie.

Archief 2013Archief
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2012
2011
2010
2009