Foto: Nathalie Brugman

Joris Slaets verzorgt 5e Els Borst Lezing

Op dinsdagmiddag 14 november 2017 zal Joris Slaets, hoogleraar ouderengeneeskunde en directeur van Leyden Academy on Vitality and Ageing, de 5e Els Borst Lezing uitspreken. De prestigieuze jaarlijkse lezing wordt georganiseerd door het Centrum voor Ethiek en Gezondheid, een samenwerkingsverband van de Gezondheidsraad en de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. De eerdere edities werden verzorgd door Trudy Dehue (2016), Bert Keizer (2015), Margo Trappenburg (2014) en Inez de Beaufort (2013).

Kwaliteit van zorg: wie mag het zeggen?
De Els Borst Lezing van Joris Slaets zal zich richten op de kwaliteit van de Nederlandse zorg. Is die internationaal toonaangevend of aanstootgevend? Beide uitersten komen voorbij in het publieke en politieke debat. De lezing gaat over een belangrijk spanningsveld bij de afgrenzing van ‘goede zorg’. Staan daarbij normen (standaarden) uit de samenleving en beroepsgroepen centraal of het welbevinden van de persoon die zorg ontvangt? Dit zijn fundamenteel verschillende uitgangspunten die in de praktijk regelmatig conflicteren. Zo kan het nastreven van veiligheid ten koste gaan van vrijheid. Zetten we de deuren van de verpleeghuizen open zodat bewoners naar buiten kunnen en accepteren we daarmee risico’s en incidenten? Zijn we bereid om bij de publieke verantwoording van kwaliteit de wensen en verlangens van de persoon en hun dierbaren een centrale plaats te geven, naast of zelfs in plaats van de gangbare en kwantificeerbare normatieve indicatoren? Er zijn misschien geen eenduidige antwoorden op deze vragen te geven. Maar de huidige tijd vraagt om reflectie over ons morele kompas bij de zorg voor de meest kwetsbare mensen in onze samenleving.

De bijeenkomst is van 14.30 tot 17.00 uur in het Museum voor Communicatie in Den Haag. Toegang is gratis. Meer informatie over het programma vindt u op de website van de Els Borst Lezing. U kunt zich hier ook aanmelden.

Archief 2017Archief
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009