Japanners en Zuid-Koreanen leren van Nederlandse initiatieven op het gebied van gezond verouderen

Leyden Academy ontving afgelopen maandag een delegatie Japanners alsook een delegatie Zuid-Koreanen (leden van de gemeenteraad van Seoul en van de commissie gezondheid en welzijn van de bewoners). Beide bezoeken stonden in het teken van Healthy Ageing-initiatieven voor burgers. Marieke van der Waal leidde de bezoeken in met algemene informatie over vitaal verouderen in Nederland en over de initiatieven van Leyden Academy en van haar partners in het bijzonder, waaronder StadsdorpZuid. Paul van de Vijver gaf een presentatie over het belang van bewegen en het Vitality Club-initiatief. Verder ging Marie-Louise Kok in op de microlearning Ontpillen, wat beoogt burgers bewust te maken van preventie in plaats van enkel bestrijding met geneesmiddelen. Want voorkomen is nog altijd beter dan genezen!

StadsdorpZuid
Nederland staat bekend om de uitstekende, maar toch wel enigszins dure langdurige zorg. Het systeem lijkt niet langer houdbaar: ouderen moeten meer zelf doen, met of zonder de hulp van (in)formele zorgverleners en vrijwilligers. In Amsterdam leidde deze ontwikkeling tot het opzetten van StadsdorpZuid; een burgerinitiatief met als doel het bevorderen van het zo lang mogelijk actief, gezond en veilig thuis wonen van senioren in de eigen wijk of buurt. Marieke van der Waal was betrokken bij de start en volgt het initiatief op de voet. De inmiddels ruim 430 leden kunnen gebruik maken van diverse informatie en diensten en deelnemen aan diverse activiteiten, zoals lezingen, filmbezoek, maar ook bij elkaar koffiedrinken. Vanuit omliggende wijken in Amsterdam, maar ook in heel Nederland is er veel interesse om op dergelijke manier invulling te geven aan het ‘modern nabuurschap’. Ondertussen zijn er in Amsterdam ruim 25 soortgelijke stadsdorpen geïnitieerd.

Vitality Club
Paul van de Vijver trapte zijn lezing af met de mededeling dat we in Nederland steeds ouder worden, maar ook steeds ongezonder. Naast het feit dat we steeds zwaarder worden, bewegen we te weinig. Huidige interventies zijn niet effectief genoeg; ze focussen op het individu, maken gebruik van schaarse professionals en zijn te kostbaar om voor langere periode in te zetten. Om positieve beïnvloeding voor grote groepen ouderen en voor een langere periode te stimuleren, is Leyden Academy gestart met de Vitality Club; een sociale groepsinterventie op basis van ‘peer coaching’. Ondertussen zijn er niet alleen in Leiden, maar op meer plaatsen in Nederland Vitality Clubs opgezet. Het doel is nu om een ‘train de trainer’-module te ontwikkelen, waarmee ouderen zelf laagdrempelig een Vitality Club in hun wijk kunnen opzetten.

Minicursus Ontpillen
Jaarlijks slikken we in Nederland met elkaar negen miljard medicijnen. Dat is per persoon gemiddeld 500 pillen per jaar, bij ouderen zelfs drie keer zoveel. Wij kunnen veel gezonder oud worden, met minder pillen en vervelende bijwerkingen, en tegen aanzienlijk lagere kosten. Googelen naar medische aandoeningen en oplossingen doen we graag en vaak. Maar wat is waar en wat niet? Daarom ontwikkelde Leyden Academy de online minicursus Ontpillen. In tien maandelijkse edities gaven experts  aan de hand van relevante, actuele artikelen, infographics en video’s praktische tips om een gezonde leefstijl in de dagelijkse routine in te passen. Marie-Louise Kok vertelde over de opzet en resultaten van deze vorm van online educatie.

Archief 2019Archief
2024
2023
2022
2021
2020
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009