In memoriam: dr. Ton de Craen

Met diepe verslagenheid hebben wij kennisgenomen van het plotselinge overlijden afgelopen weekend van dr. Ton de Craen.

Ton was een vertrouwd gezicht bij Leyden Academy. Hij was de afgelopen collegejaren vanuit het LUMC actief als coördinator, docent en voorzitter van de examencommissie binnen de masteropleiding Vitality and Ageing, waarvan hij tevens de beoogde opleidingsdirecteur was bij de overdracht van de opleiding naar het LUMC. Ton begeleidde daarnaast enkele jonge artsen en onderzoekers binnen ons kennisinstituut.

Wij zullen Ton’s oprechtheid, scherpzinnigheid en humor bijzonder missen. Hij was op zoek naar de waarheid, ook als die niet gemakkelijk was of inging tegen de status quo. Daarbij was hij bescheiden, wars van status en materiële zaken: het ging hem boven alles om de wetenschap.

Wij wensen zijn naasten veel sterkte toe met dit verlies.

Directie en medewerkers Leyden Academy on Vitality and Ageing
Studenten en alumni MSc Vitality and Ageing

 

Archief 2016Archief
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009