Kwetsbare ouderen in crisissituaties: ‘IJzer smeden als het koud is’

Op maandag 26 september jl. keerden zo’n dertig oud-deelnemers aan de executive leergang Veroudering en Gezondheidszorg terug in Leiden voor de jaarlijkse alumnidag. Een mooie traditie waarbij er naast een inhoudelijk programma volop ruimte is om kennis te maken en bij te praten met collega-alumni van inmiddels zeven jaargangen van deze opleiding voor bestuurders en managers in de (ouderen)zorg.

Dilemma’s in de eerste lijn
Thema van deze editie was kwetsbare oudere mensen in crisissituaties. Ouderenpsychiater Renske de Reus (GGZ Rivierduinen) en kaderhuisarts ouderengeneeskunde Esther de Jager (gezondheidscentrum Wantveld, Noordwijk) deelden openhartig hun ervaringen. Aan de hand van praktijkcases schetsten zij de dilemma’s die spelen op deze acute crisismomenten. Is er sprake van somatiek en/of psychiatrie? Wat zijn de wensen van de oudere zelf en van de familie? Is de persoon in kwestie wilsbekwaam? Zijn er opnamebedden beschikbaar? De ingewikkelde wet- en regelgeving en verzuiling in de financiering kunnen de situatie verder bemoeilijken.

Projectieve identificatie
Antoinette Reerink, senior onderzoeker en voormalig zorgredacteur bij NRC Handelsblad, pleitte er in een beschouwing voor om ‘het ijzer te smeden als het koud is’. Soms moet er direct worden gehandeld, maar soms kan het beter zijn om geduld te betrachten, te troosten en alternatieven te overwegen die vooral uitgaan van positief welbevinden. In het nawoord lichtte Joris Slaets in dit kader het mechanisme ‘projectieve identificatie’ toe, waarbij je als zorgverlener zélf de radeloosheid voelt waarmee je wordt geconfronteerd, en daar intuïtief naar gaat handelen. Een moment van reflectie of ruggespraak met een collega die wat verder van de situatie afstaat, kan dan verstandig zijn.

Initiatief naar Australisch voorbeeld
Alumna Betty Birkenhäger vroeg ten slotte aandacht voor een bijzonder initiatief: Beter Thuis met Dementie. In een vakantiehuis doorlopen mantelzorgers en hun partners met dementie een intensieve 7-daagse cursus om hen te helpen om beter samen te leven met en te zorgen voor hun partner met dementie. Het idee is gestoeld op een succesvol Australisch initiatief onder leiding van professor Susan Kurrle (University of Sydney), die hierover sprak tijdens de executive leergang van 2014 en Betty inspireerde om dit ook in Nederland op te zetten.

Meer informatie over de executive leergang Veroudering en Gezondheidszorg vindt u hier.
De lezing ‘IJzer smeden als het koud is’ van Antoinette Reerink kunt u hier teruglezen.
De website van het Laurens-initiatief Beter Thuis met Dementie is hier te vinden.

Archief 2016Archief
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009