Leyden Academy’s jaarbericht 2016 nu online

Hoe ziet een plezierige oude dag eruit? Deze vraag stond in 2016 in vele verschijningsvormen in de belangstelling. Boekwinkels en leestafels liggen vol met zelfhulpboeken om ‘gezond honderd’ te worden. Ziekenhuizen, steden en gemeenten buigen zich over een seniorvriendelijke leefomgeving. Ook in de politiek en de media kwam het onderwerp ouder worden veel aan bod. Hoe is het in Nederland gesteld met de zorg voor kwetsbare ouderen, in de laatste fase van hun leven? Kunnen we het sociale isolement dat veel oudere mensen ervaren, doorbreken? Wezenlijke kwesties die vragen om beschouwing, nuance in het debat en gedegen onderzoek. En waarbij het perspectief van ouderen zélf te allen tijde leidend zou moeten zijn. Dit jaarbericht geeft een indruk van hoe wij als Leyden Academy on Vitality and Ageing in het afgelopen jaar hebben bijgedragen aan deze maatschappelijke vraagstukken.

Ons kennisinstituut heeft als missie de kwaliteit van leven van oudere mensen te verbeteren door middel van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en diverse innovatieve praktijkprojecten. We hebben onze activiteiten in het afgelopen jaar verder gestructureerd vanuit de ambitie om kansen te scheppen voor oudere mensen voor een vitaal en betekenisvol leven, hecht verbonden binnen de gemeenschap. We willen mensen in staat stellen om prettig oud te worden en hun leven te leiden zoals zij dit zelf graag willen, ook als met de jaren de kwetsbaarheid en afhankelijkheid toenemen. Dit vereist een samenleving die oudere mensen alle ruimte biedt om te participeren en waarin hun wijsheid en ervaring op waarde worden geschat.

Wij verheugen ons erop om te blijven bijdragen aan de vernieuwende inzichten, antwoorden en oplossingen die de samenleving vraagt. Met een speciaal woord van dank aan onze partners, in het bijzonder aan Vereniging Aegon en Vereniging Het Zonnehuis, die een grote steun zijn bij het verwezenlijken van onze missie.

Prof. dr. Joris P.J. Slaets en ir. Marieke A.E. van der Waal
Directeuren Leyden Academy on Vitality and Ageing

Klik hier voor het online jaarbericht, verrijkt met video’s en links naar artikelen en websites.

Archief 2017Archief
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009