Grant Networking Class

Onder het VITALITY!-programma van Medical Delta zijn op 31 oktober en 1 november bruisende workshops gehouden. Sprekers en deelnemers uit diverse disciplines en sectoren wisselden ideeën en inzichten uit. Het doel is om voor te sorteren op Europese en nationale subsidiemogelijkheden. Door een transdisciplinaire aanpak kan kennis sneller naar producten en diensten worden omgezet. De key note ging over ‘Hoe bouw je een business case, maar anders dan anders’.

Het programma bestond uit een aantal blokken met korte pitches uit verschillende vakgebieden, waaronder biomedische wetenschap, sociale wetenschappen, industrial design, ICT en ehealth, health economics, kwaliteitssystemen, gaming industry, en over samenwerking, subsidies en andere vormen van financiering.

Ook werden gedurende het programma contacten gelegd en met elkaar van gedachten gewisseld. Dit creatieve co-creatieproces heeft geïnspireerd tot meerdere ideeën. Enkele van deze ideeën werden in multidisciplinaire groepjes verder uitgewerkt.

Op 27 november wordt in Delft  de stand van zaken gepresenteerd aan een panel van deskundigen, en worden er adviezen over bijvoorbeeld subsidies, aanvullende partners, of de business case worden gegeven.

Archief 2013Archief
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2012
2011
2010
2009