Goede tijden blijken voor ouderen slechte tijden

De sterftekans van mensen van oudere en middelbare leeftijd stijgt in tijden van economische groei en daalt tijdens recessies. Dit blijkt uit een analyse van 19 ontwikkelde landen – inclusief Nederland – in de periode tussen 1950 en 2008, uitgevoerd door Leyden Academy on Vitality and Ageing. Dinsdag 8 oktober verschijnt deze studie in het Journal of Epidemiology and Community Health.

 

De levensverwachting in ontwikkelde landen steeg in de afgelopen 50 jaar. Dit is vooral te danken aan een sterke vermindering in de sterftekans van ouderen. Economische groei is weer een belangrijke oorzaak van de afname in ouderensterfte. Echter, als men niet de gestage groei in welvaart onderzoekt, maar de meerjaarlijkse cycli in de welvaart, dan wordt een heel andere dynamiek zichtbaar.

 

Voor elke procent stijging in het bruto binnenlands product boven de lange-termijntrend, stijgt ook de gemiddelde sterfte van 70- tot 75-jarige mannen met 0,36%. Voor 40- tot 45-jarige mannen is dit 0,38%. Er is een vergelijkbaar, maar minder sterk effect bij vrouwen. Voor oudere mannen is de tegen-intuïtieve associatie tussen economie en sterfte vooral sterk in Australië, Frankrijk, Italië, Oostenrijk, Portugal en Spanje. Voor mannen van middelbare leeftijd geldt dit vooral in Denemarken, Frankrijk, Nederland, Noorwegen en Oostenrijk.

 

In de wetenschappelijke literatuur is bekend dat er onder jongere mensen een toename is in werkstress, verkeersongelukken en ongezonde levensstijlen als de werkloosheid daalt in goede economische tijden. De onderzoekers van Leyden Academy on Vitality and Ageing suggereren dat de sterftekans onder ouderen toeneemt in goede economische tijden, omdat lagere werkloosheid in de hand werkt dat kinderen, kleinkinderen en andere mantelzorgers minder sociale activiteiten en mantelzorg kunnen bieden. Echter, omdat er geen bewijzen zijn voor deze mogelijk dynamiek is verder onderzoek geboden.


Klik
hier voor het abstract van het artikel in het Journal of Epidemiology and Community Health.

Archief 2013Archief
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2012
2011
2010
2009