Utrecht

Diversiteitsbeleid zou moeten gaan over alle vormen van diversiteit waaronder gender, klasse, religie, etniciteit, vaardigheden en seksualiteit. Pogingen om alles tegelijk te doen, leiden niet altijd tot gewenst resultaat. Diversiteitsbeleid vertalen naar de praktijk is niet makkelijk, zo blijkt. Houd u zich bezig met diversiteitsbeleid, bijvoorbeeld als beleids- of gemeenteambtenaar, of heeft u interesse in het […]

Leefstijl speelt gelukkig een steeds grotere rol in de gezondheidszorg. Echter meer dan de helft van de volwassen Nederlanders lijdt aan één of meerdere veelal leefstijlgerelateerde chronische ziekten. Deze trend, samen met de vergrijzing, leidt tot een toenemende zorgvraag en personeelstekorten. Zoals de zorg nu is ingericht gaan we het niet redden. Hoe dan wel? Tijdens […]