ZorgSaamWonen Congres


Evenementgegevens

 • Datum: -
 • Locatie: The Hague Conference Centre New Babylon
 • Anne van Buerenplein 29
  2595 DA Den Haag

Het ZorgSaamWonen Congres verbindt de wereld van architecten, bouwers, beheerders en ontwikkelaars met die van lokale, regionale en provinciale overheden, burgerinitiatieven, zorgorganisaties, dienstverleners en woningcorporaties op de maatschappelijke opgaven op het gebied van wonen, welzijn en zorg. De vijfde editie van het ZorgSaamWonen Congres staat in het teken van vitale wijken en vindt op 3 oktober plaats in Den Haag! Prof. dr. Tineke Abma, hoogleraar Ouderenparticipatie en directeur-bestuurder van Leyden Academy, zal de keynote-lezing verzorgen.

Slimme combinaties van wonen, welzijn en zorg
Bij het langer thuis wonen van senioren is een goede, geschikte woning van belang. Dit vraagt op meer woonvariatie, om innovatieve woonvormen. Daarnaast is een toegankelijke woonomgeving nodig, die uitnodigt tot bewegen, meedoen en ontmoeten. Steeds vaker spreken professionals over gezonde en veilige leefomgevingen met aandacht zowel de fysieke als de sociale aspecten. Het positieve gezondheid-gedachtengoed waarin we focussen op kansen en mogelijkheden biedt handvatten hiertoe. Onderstaande vragen staan tijdens het congres centraal:

 • Hoe kan de inrichting van wijken en buurten bijdragen aan prettig, gezond ouder worden? Hoe gaan we dat doen (zowel stedenbouwkundig als sociaal)?
 • Hoe betrek je bewoners bij de inrichting van hun leefomgeving?
 • Welke innovatieve woonvormen dragen bij aan gezond en prettig ouder worden? Ook voor mensen die zware zorg nodig hebben. Wat is daarvoor nodig?
 • Wat kunnen senioren zelf doen om hun leefomgeving geschikt te maken?
 • Welke voorbeelden zien we in de provincie Zuid-Holland, de gemeente Den Haag? En wat gebeurt er elders in het land?
 • Wat kunnen we morgen al anders doen om te versnellen?

Zet het ZorgSaamWonen Congres 2024 alvast in je agenda of meld je nu aan.