Verdediging proefschrift ‘Let’s tango!’


Evenementgegevens

  • Datum: -
  • Locatie: Academiegebouw
  • Rapenburg 73
    2311 GJ Leiden

Simona Karbounairis zal op 13 september om 12.30 uur in het Academiegebouw in Leiden haar proefschrift getiteld ‘Let’s tango! Intergrating professionals’ lived experience in the transformation of mental health services’ verdedigen. Prof. dr. Tineke Abma en prof. dr. J.P. Wilken zijn de promotoren.

Het thema van dit proefschrift betreft de waarde van ervaringskennis van zorgprofessionals werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) met als hoofd onderzoeksvraag: ‘Wat is de waarde en waargenomen impact van de ervaringskennis van professionals en hoe kan de geestelijke gezondheidszorg ervaringskennis integreren?’ Hiertoe werd gedurende ruim vier jaar kwalitatief en participatief onderzoek gedaan in diverse zorgorganisaties die zijn verenigd in het PEPPER-consortium met als gezamenlijk doel de bevordering en professionalisering van ervaringskennis en -deskundigheid. Naast een literatuurstudie, is in de praktijk samengewerkt met zowel cliënten, ervaringsdeskundigen, professionals (verpleegkundigen, sociaal werkers, humanistisch verzorgenden en psychiaters) als ook bestuurders en managers. Middels casestudies, leergemeenschappen, diepte interviews, participatieve observaties, responsieve evaluaties en auto-etnografie werd het onderzoek gestalte gegeven. Het onderzoek heeft de relevantie aangetoond van het aanwenden van ervaringskennis door traditionele professionals in de geestelijke gezondheidszorg. Hoewel het gebruik ervan nog steeds minimaal plaatsvindt en organisaties moeite hebben om ervaringsdeskundigheid betekenisvol te integreren, wijzen de beschikbare kwalitatieve gegevens op positieve uitkomsten.

Archief 2023Archief
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2024