Mythen en realiteit: Verleden, heden en toekomst van onderzoek en praktijk rondom oudere migranten


Evenementgegevens

  • Datum: -
  • Locatie: Scheltema
  • Marktsteeg 1
    2312 CS Leiden

Oudere migranten kwamen nadrukkelijk in het debat in de jaren negentig toen statistieken duidelijk maakten dat hun aantal sterk was toegenomen en in de toekomst verder fors zou oplopen. Sindsdien zijn tientallen onderzoeken en ruim 150 initiatieven rondom de zorg en het welbevinden van oudere migranten uitgevoerd. Ondanks de vele onderzoeken en initiatieven wordt ‘de groep’ oudere migranten nog steeds gezien als vergeten en een beeld van de kwetsbare oudere migrant geschetst die anders is dan iemand met Nederlandse wortels. En hoewel steeds vaker wordt gezegd dat de diversiteit onder oudere migranten groot is, blijft het politieke, wetenschappelijke en maatschappelijke debat hangen rondom mensen wiens wieg in Marokko, Turkije, Suriname of in de Nederlandse Antillen stond. Overkoepelende kennis, een gemeenschappelijke visie en urgentie, en uiteindelijk een integrale aanpak ontbreken.

Leyden Academy organiseert in samenwerking met NIDI en Hogeschool Rotterdam een inspiratiemiddag om hierover in gesprek te gaan. Samen met oudere migranten, beleidsmedewerkers, onderzoekers en professionals bespreken we wat leeft onder oudere migranten, hoe dit beeld veranderd is ten opzichte van jaren daarvoor, en wat in de nabije toekomst nodig is om voor een significante verbetering in het leven van oudere migranten te zorgen. Meer specifiek willen we tijdens deze bijeenkomst mythen ontkrachten en daardoor werken aan een effectieve en realistische agenda. Denk je met ons mee?

Programma
13.30 uur – Opening door Tineke Abma
13.35 uur – Ontkrachten van mythen en stereotypen
1. Nina Conkova: Beeldvorming, diversiteit en veerkracht onder oudere migranten
2. Tineke Fokkema: Misvattingen rond eenzaamheid
3. Marina Jonkers: Misvattingen rond formele en informele zorg
4. Hans Bellaart: Misvattingen over diversiteitsproof werken
14.35 uur – Beleid rondom oudere migranten
15.00 uur – Pauze
15.15 uur – Mentimeter, stem op drie stellingen
15.20 uur – Tafelgesprek met ouderen met een migratieachtergrond
15.50 uur – Resultaten Mentimeter en gesprek met het publiek
16.15 uur – Informeel netwerken met hapje en drankje
17.00 uur – Einde bijeenkomst

Heeft u vragen, mail dan met Nina Conkova, conkova@leydenacademy.nl of bel met 071-5240960. Wilt u zich aanmelden voor deze gratis bijeenkomst? Dat kan bij Jacqueline Leijs, via: leijs@leydenacademy.nl.

Archief 2022Archief
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2023
2024