EIT Health Summer School: Stop imagining – startup realizing your ideas


Evenementgegevens

  • Datum: -


In de EIT Health Summer School ‘Stop imagining – startup realizing your ideas’ komen alle maatregelen en hulpmiddelen aan bod die bij een startup van toepassing zijn, met als ultiem doel chronische ziekten bij oudere mensen te helpen voorkomen en genezen. De summer course vindt plaats van 11 tot 22 september 2017 in Heidelberg, Duitsland. Meer informatie is te vinden op http://www.euvention.eu/.