Collegereeks: Het levenseinde


Evenementgegevens

  • Datum: -
  • Locatie: Poortgebouw Zuid
  • Rijnsburgerweg 10
    2333 AA Leiden

Iedereen wil oud worden, niemand wil zich oud voelen
Door de toegenomen welvaart stijgt onze levensverwachting steeds verder. Wat kun je zelf doen om ervoor te zorgen dat je dat lange leven op een vitale en plezierige manier leeft? Veel zogenoemde ‘verouderingsziekten’ zoals hart- en vaatziekten, artrose en ouderdomssuiker zijn welvaartsziekten die sterk aan onze leefstijl zijn gerelateerd. Door gezonde keuzes slim te integreren in onze dagelijkse omgeving en routines, kunnen we onze leefstijl duurzaam veranderen. Naast een vitaal leven is ook een lang gelukkig leven van groot belang. In de collegereeks ‘Vitaal verouderen’ hebben we actuele wetenschappelijke inzichten over gezond en gelukkig ouder worden gekoppeld aan praktische tips en adviezen.

Multidisciplinaire benadering
Als academisch kennisinstituut zet Leyden Academy on Vitality and Ageing wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en ontwikkeling in om invulling te geven aan de missie: het verbeteren van de kwaliteit van leven van oudere mensen. Hierbij is het perspectief van de oudere persoon zelf te allen tijde leidend. We benaderen vraagstukken multidisciplinair en combineren hierbij biologische, sociologische, antropologische, psychologische, economische en/of medische invalshoeken. Tijdens deze interactieve collegereeks nemen verouderingswetenschapper dr. David van Bodegom, neurowetenschapper dr. Lex van Delden, klinisch psychologe dr. Josanne Huijg, antropologe dr. Jolanda Lindenberg, sociologe dr. Anne Annink, voedingsdeskundige ir. Marieke van der Waal en hoogleraar ouderengeneeskunde prof. dr. Joris Slaets u mee in deze verschillende vakgebieden. Vanuit de biologie bestuderen we de biologische processen die zich bij veroudering in het lichaam voltrekken in DNA, cellen en weefsels. Vanuit medisch perspectief kijken we naar de laatste inzichten over gezonder oud worden en hoe we langer gezond kunnen leven met minder pillen. Op het gebied van de antropologie kijken we naar de rol van ouderen en de beeldvorming rondom veroudering. Verder zijn er colleges over voeding, geluk en woonplezier. Tot slot komen vraagstukken rond het levenseinde aan bod.

Programma complete collegereeks
5 maart: Biologie van veroudering – Dr. David van Bodegom
12 maart: Veroudering van het brein – Dr. Lex van Delden
19 maart: Gelukkig oud worden – dr. Josanne Huijg
26 maart: Beeldvorming over ouderen – Dr. Jolanda Lindenberg
2 april: Woonplezier – Dr. Anne Annink & Ontpillen – Dr. David van Bodegom
9 april: Voeding en veroudering – Ir. Marieke van der Waal
16 april: Het levenseinde – Prof. dr. Joris Slaets

Aanmelden
Deze collegereeks staat open voor iedereen, maar is primair gericht op 55-plussers. Een vooropleiding of voorkennis is niet vereist.
Ieder college is op dinsdagochtend van 10.00-11.45 uur in het Poortgebouw in Leiden.
De kosten bedragen € 199,-, dit is inclusief lesmateriaal, toegang tot online leeromgeving en certificaat van deelname. Het lesmateriaal bevat een syllabus met achtergrondmateriaal en verwijzingen, en twee boeken: ‘Oud worden in de praktijk’ van prof. dr. Rudi Westendorp en dr. David van Bodegom en ‘Ontpillen’ van dr. David van Bodegom.

Voor meer informatie of om aan te melden kunt u contact opnemen met Jacqueline Leijs: leijs@leydenacademy.nl, 071-524 0960.

Archief 2019Archief
2016
2017
2018
2020
2021
2022
2023
2024