Alumnibijeenkomst executive leergang: Inspelen op diverse ouderen


Evenementgegevens

  • Datum: -
  • Locatie: Poortgebouw Zuid
  • Rijnsburgerweg 10
    2333 AA Leiden

Hoe ziet een goede oude dag eruit voor iemand van Turkse, Molukse of Surinaamse afkomst? In hoeverre verschillen hun gezondheid, zorggebruik en welbevinden van ouderen die in Nederland zijn geboren? Interessante en relevante vragen, want Nederland wordt steeds diverser en dit geldt ook voor onze ouderen. Hoe kun je hier optimaal op inspelen, thuis en in het verpleeghuis? Is er zinvolle segmentatie mogelijk op cultuur, religie of leefstijlen? En wat betekent dit voor de samenstelling van je personeelsbestand?

We gaan erover in gesprek tijdens de jaarlijkse alumnibijeenkomst van de executive leergang Veroudering en Gezondheidszorg op maandag 7 oktober a.s. van 14.30 tot circa 17.30 uur, in het Poortgebouw te Leiden.

Onderzoekers Jolanda Lindenberg en Nina Conkova van Leyden Academy zetten eerst uiteen wat (inter)nationaal wetenschappelijk onderzoek ons leert over oudere migranten. Wat weten we over goede zorg voor deze mensen en hoe kijken zij naar het ouder worden in Nederland? Jolanda en Nina vertellen ook over hun eigen onderzoek naar het welbevinden van ouderen met een niet-Nederlandse achtergrond.

Vervolgens is het woord aan Jan Kees Metz, als directeur bij Zorggroep Elde onder meer verantwoordelijk voor het Wereldhuis (voorheen Şefkat) in Boxtel, het verpleeghuis voor Turkse en Marokkaanse ouderen waarover NRC Handelsblad onlangs berichtte. Jan Kees zal zijn eigen inzichten, lessen en bestuurlijke afwegingen delen op het gebied van cultuurspecifieke ouderenzorg.

Ten slotte is er volop ruimte om ervaringen uit te wisselen en in gesprek te gaan met mede-alumni van de executive leergang.

Ben je oud-deelnemer aan de executive leergang en wil je bij deze bijeenkomst aanwezig zijn, meld je dan aan bij Ellen Plasmeijer.

Archief 2019Archief
2016
2017
2018
2020
2021
2022
2023
2024