Evenementen

Voor de kwaliteit van het onderzoek is het steeds belangrijker dat de betreffende doelgroep actief betrokken wordt in het proces. Maar hoe doe je dat op een goede en ethische manier? En wat is de toegevoegde waarde van creatieve, kunstzinnige methoden? De kracht van participatief onderzoek Je ervaart de kracht van deze bewezen succesvolle methode […]

Het ZorgSaamWonen Congres verbindt de wereld van architecten, bouwers, beheerders en ontwikkelaars met die van lokale, regionale en provinciale overheden, burgerinitiatieven, zorgorganisaties, dienstverleners en woningcorporaties op de maatschappelijke opgaven op het gebied van wonen, welzijn en zorg. De vijfde editie van het ZorgSaamWonen Congres staat in het teken van vitale wijken en vindt op 3 […]

Op vrijdag 4 oktober 2024 zal in het 1931 Congrescentrum in ‘s-Hertogenbosch het zeventiende nationale gerontologiecongres plaatsvinden.  Dit congres is voor iedereen die geïnteresseerd is in het bevorderen van inclusief ouder worden en het creëren van een samenleving waarin ouderen volledig worden opgenomen en gewaardeerd. Het programma omvat presentaties, workshops en netwerkmogelijkheden, met onderstaande bijdragen […]

Diversiteitsbeleid zou moeten gaan over alle vormen van diversiteit waaronder gender, klasse, religie, etniciteit, vaardigheden en seksualiteit. Pogingen om alles tegelijk te doen, leiden niet altijd tot gewenst resultaat. Diversiteitsbeleid vertalen naar de praktijk is niet makkelijk, zo blijkt. Houd u zich bezig met diversiteitsbeleid, bijvoorbeeld als beleids- of gemeenteambtenaar, of heeft u interesse in het […]

Leefstijl speelt gelukkig een steeds grotere rol in de gezondheidszorg. Echter meer dan de helft van de volwassen Nederlanders lijdt aan één of meerdere veelal leefstijlgerelateerde chronische ziekten. Deze trend, samen met de vergrijzing, leidt tot een toenemende zorgvraag en personeelstekorten. Zoals de zorg nu is ingericht gaan we het niet redden. Hoe dan wel? Tijdens […]

Meer leef- en werkplezier, minder regels in de ouderenzorg Echt iets kunnen betekenen voor cliënten en hun naasten geeft voldoening en betekenis in je werk als manager in de zorg. Tegelijkertijd heb je vaak te maken met procedures, complexe zorgvragen, financiële en personele krapte, die dat in de weg kunnen staan. In de leergang ‘Managers […]

De executive leergang De toekomst van ouderen(zorg) biedt inhoudelijke verdieping en uitwisseling op het gebied van betekenisvol langer leven en goede zorg voor ouderen. Op donderdag 13 februari 2025 start de veertiende jaargang. Wat kunt u verwachten? een gevarieerd programma met colleges van topdocenten; volop ruimte voor bespiegeling en discussie; bijzondere ontmoetingen met ouderen; een […]