Even voorstellen …………………………. Derya Uzun

In onze kwartaalnieuwsbrief introduceren we een medewerker van Leyden Academy aan de hand van een actueel onderzoek of nieuwsfeit. Graag stellen we Derya Uzun aan u voor. Als onderzoeker is ze binnen het speerpunt Verbonden betrokken bij diverse projecten, waaronder Groen Samenspel, Goed en Gezond ouder worden en Verborgen verbinding.

Wat moeten we ons bij Verborgen verbinding voorstellen?
Verborgen verbinding is een intergenerationeel verhalencollectief van vijf jongeren en vijf ouderen uit Eindhoven. De naam verborgen verbinding is gebaseerd op de verbindingen die de deelnemers zelf met elkaar hebben ervaren door naar elkaars verhalen te luisteren en vragen uit nieuwsgierigheid te stellen. Veel gedeelde ervaringen zijn generatie overstijgend en zijn vaak ‘onzichtbaar’ (verborgen) wanneer je elkaar niet kent. Begin maart 2024 vond de afronding van de eerste fase plaats. Bewoners uit Eindhoven werden uitgenodigd om tijdens een diner zelf verborgen verbindingen te ervaren. Tussendoor werden er gedichten door het collectief voorgedragen en tekeningen getoond die tijdens het proces waren gemaakt.

Er komt dus een tweede fase. Wat kunnen we verwachten?
In de volgende fase wil het collectief de ervaringen binnen de groep delen met een groter publiek. In het voorjaar van 2024 gaan we hiervoor nieuwe deelnemers werven uit de omgeving Eindhoven. Het collectief wil ook in andere steden ontmoetingsplekken opzetten op openbare plekken waar mensen van verschillende achtergronden en generaties samenkomen, maar elkaar vaak niet ontmoeten. Denk aan festivals, ziekenhuizen, markten en congressen, verspreid over het land. Deze plek wordt in de tweede fase ontworpen. Het doel van de ontmoetingsplekken is om mensen zelf ook de verborgen verbindingen die zij met elkaar hebben te laten ontdekken en in het beste geval onverwachte vriendschappen te faciliteren. De dineravond waarmee de eerste fase werd afgerond, was een groot succes. Aan de hand van drie vragen gingen tafelgenoten die elkaar niet kenden met elkaar in gesprek. Dit leverde mooie dialogen op. Ook dit willen we zeker voortzetten.

Wat een leuk en creatief project. Ben je zelf creatief?
Ik dicht graag en ben lid van een dichtersgroep in Lelystad, de Dijkdichters. Het is een intergenerationele groep waarbij ik de jongste ben. We komen tweewekelijks samen met een zelfgeschreven gedicht en dragen die aan de groep voor. We verbeteren elkaars werk, geven commentaar of geven tips hoe sommige woorden of zinnen anders verwoord kunnen worden. Ik voel me heel bevoorrecht dat ik deel mag uitmaken van een groep die bestaat uit zeer talentvolle dichters. Er zitten ex-stadsdichters tussen en de meesten hebben al meerdere dichtbundels uitgebracht. Zij zijn een voorbeeld voor mij en ik beschouw ieder van hen als mijn mentor. Mijn gedachten, gevoelens en overpeinzingen probeer ik op een creatieve manier ‘verdicht’, dus compact, over te brengen. Het is best moeilijk om op zoek te gaan naar de juiste woorden die dit het beste voor je kunnen doen… en daarbij moet het ook ritmisch en leuk in de oren klinken. Maar het is een leuke bezigheid!

Zou je een zelfgeschreven gedicht met ons willen delen?
Zoeken naar het levenselixer
Waar vind ik het levenselixer
in een snel veranderende tijd
waarin niets hetzelfde blijft
en ik verder verdwaal
als een dwaze gisser?

Alles vergaat
en is tot niets in staat.
Dit verlies
brengt immens verdriet
waardoor ik mijzelf verlaat.

Mijn verloren ziel
nu gebroken en gewond
hoort zijn eigen geklaag:
Verniel je ego
en zoek het werkelijk asiel.

Een betrouwbare toevluchtplaats
en grootste steun
die niet vergaat
en niet verlaat.

Hier vind je je elixer
tot alles in staat.

Tot slot een vraag over ouder worden: hoe hoop je dat jouw leven er als zeventigplusser uit ziet?
Ik hoop dan ik net als de bekende dichteres Elly de Waard, ze is een groot voorbeeld voor mij, inmiddels mijn tiende dichtbundel uitgebracht te hebben. En net als haar hoop ik dan dat ik ondertussen in een rustig natuurgebied woon en bezoekers over het hele land bij mij over de vloer krijg! Ik hoop vitaal en sterk te zijn en volop van het leven te genieten.

Nieuwsberichten 2024Archief
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009