Een geslaagd pensioen draait om geld en gezondheid

Sinds 2011 brengt financiële dienstverlener Aegon jaarlijks de Aegon Retirement Readiness Survey uit, het grootse wereldwijde pensioenonderzoek. In samenwerking met het Transamerica Center for Retirement Studies en Instituto de Longevidade Mongeral Aegon worden 16.000 nog werkzame en reeds gepensioneerde respondenten bevraagd, uit meer dan 15 landen. De editie van 2017 heeft als titel Successful Retirement – Healthy Aging and Financial Security en behandelt de twee elementen die onmisbaar zijn voor een plezierig pensioen: geld en gezondheid.

Gezond oud worden en financiële zekerheid bevorderen
Het rapport, uitgebracht in juni 2017, bevestigt dat er nog een grote kloof ligt tussen wat mensen van hun pensioen verwachten en de realiteit. Ook wordt duidelijk dat geld en gezondheid bij de pensionering nauw met elkaar samenhangen. Respondenten zien hun pensioen als een actieve levensfase waarin zij sociaal verbonden willen blijven, betrokken binnen hun gemeenschap en in een bepaalde hoedanigheid nog steeds werkzaam. Dit vereist volgens het rapport zowel een zorgvuldige financiële planning als het behouden van een goede gezondheid. In een wereld waarin één op de vijf mensen mag verwachten ouder dan 90 jaar te worden, legt dit een grote verantwoordelijkheid bij individuen, werkgevers, de pensioensector en de overheid om gezond ouder worden en duurzame financiële zekerheid te bevorderen.

Best practice in samenwerking met Leyden Academy
De Aegon Retirement Readiness Survey van 2017 bevat een casus die tot stand is gekomen in samenwerking met Leyden Academy. In de casus staat het boek Oud worden in de praktijk. Laat de omgeving het werk doen centraal, van dr. David van Bodegom en prof. dr. Rudi Westendorp. Het boek biedt een recept om gezond oud te worden, niet op basis van discipline maar door slimme aanpassingen in de dagelijkse omgeving en routines: thuis, op school, op het werk en onderweg. U vindt deze casebeschrijving hier.

De Aegon Retirement Readiness Survey van 2017 kunt u downloaden op de website van Aegon.

Archief 2017Archief
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009