Conclusies Grant Networking Class

Het VITALITY!-programma van Medical Delta organiseerde op 31 oktober en 1 november in Delft een bruisende workshop. In deze 2 dagen zijn 35 deelnemers uit Delft, Rotterdam en Leiden middels een co-creatieproces tot H2020-projectvoorstellen
gekomen. 
Centraal stond steeds het denken vanuit de toekomstige klant en markt. Daarbij was het ook belangrijk dat de verschillende disciplines elkaar leren kennen en elkaar in een project versterken.

Het programma bestond uit een aantal blokken met korte pitches uit de verschillende vakgebieden zoals biomedische wetenschap, sociale wetenschappen, industrial design, ICT en ehealth, health economics, kwaliteitssystemen, gaming industry.
Verder werd er aandacht besteed aan samenwerking, nieuwe (inter)nationale subsidiemechanismen en andere vormen van financiering.

Het was een productief en succesvol event met enthousiaste deelnemers, die hierdoor de kans kregen elkaar te ontmoeten en een coalitie te vormen voor toekomstige Europese projecten.

Na drie weken werden onderstaande projectvoorstellen gepresenteerd aan een panel bestaande uit prof. P. Hogendoorn, decaan LUMC; prof. ir. M. Voûte, decaan faculteit Industrieel Ontwerpen TU Delft; prof. R. Westendorp, programmadirecteur VITALITY!; en J. Wiersema van het bedrijf
Silverfit:

  • Kankerdiagnostiek en besluitvorming op maat
  • Schijnwerkelijkheid (virtual reality) om eenzaamheid te verminderen
  • Zelfredzaamheid en bewegen (joint empowerment)
  • Evidence-based geïntegreerde eerstelijnszorg
  • Geschiedenis boek/online verhaal vertellen (Moneta) 

Archief 2013Archief
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2012
2011
2010
2009