Bootcamp voor senioren; langer gezond zonder professionele begeleiding

Leiden, 10 januari 2018 – Veel Nederlandse ouderen halen de beweegnorm van 150 minuten per week niet. Als zij professioneel worden gecoacht blijken leeftijdsgerelateerde ziekten te kunnen worden voorkomen of vertraagd, maar er zijn onvoldoende middelen en professionals om alle ouderen dagelijks te begeleiden. Dit blijkt ook niet nodig. Onderzoekers van Leyden Academy on Vitality and Ageing volgden een groep vijftigplussers in het Gelderse Ulft die zelf het initiatief hebben genomen om elke ochtend samen te sporten en elkaar te coachen, zonder tussenkomst van een professional. Deze vorm van ‘peer coaching’ leidt tot langdurige betrokkenheid en de leden zijn gelukkiger, hebben een groter sociaal netwerk en hun fysieke prestaties verbeteren. Omdat peer coaching goedkoop is en iedereen een coach kan worden, kan deze oplossing mogelijk op grotere schaal worden ingezet. De resultaten zijn op 9 januari 2018 gepubliceerd in wetenschappelijk tijdschrift Translational Behavioral Medicine.

Peer coaching werkt
Mensen die samen een doel nastreven, bereiken meer en houden het ook langer vol. Een bekend voorbeeld van peer coaching is Anonieme Alcoholisten, die aan miljoenen mensen gezondheidswinst bieden zonder dat er zorgprofessionals bij betrokken zijn. De 69 leden van de FreeWheel Club in Ulft, met een gemiddelde leeftijd van boven de 65 jaar, motiveren elkaar al 7 jaar lang om elke ochtend een uur samen te bewegen. Onderzoekers van Leyden Academy interviewden de deelnemers en analyseerden de resultaten van een standaard zes minuten looptest tussen 2014 en 2016. Leden van de FreeWheel Club lieten in deze periode een verbetering zien van gemiddeld 22 meter per jaar, terwijl bij een looptest in die leeftijdscategorie juist een afname van 2 tot 7 meter per jaar gebruikelijk is. Deelnemers zagen bovendien hun gewicht afnemen, zij gaven aan beter te slapen en een hogere kwaliteit van leven te ervaren.

Meer mensen in beweging krijgen
Veel leeftijdsgerelateerde ziekten zoals hart- en vaatziekten, hoge bloeddruk, obesitas, diabetes type 2, dementie en osteoporose kunnen worden voorkomen of vertraagd door dagelijkse fysieke activiteit. Bij ouderen kan bewegen zelfs angst, depressie en valrisico verminderen, en de mobiliteit, kwaliteit van leven en levensduur verhogen. Toch halen de meeste ouderen het aanbevolen niveau van 150 minuten lichaamsbeweging per week niet. De vraag is dan ook niet of bewegen goed voor je is, maar hoe we mensen aan het bewegen krijgen, aldus onderzoeker David van Bodegom. “Interventies met een professional, zoals fysiotherapie, werken goed, maar dit is altijd van tijdelijke aard en je kunt er bovendien maar een beperkte groep ouderen mee bereiken. In Ulft zien we hoe deelnemers elkaar langdurig motiveren om dagelijks te bewegen. Net zoals in Ulft, kan iemand in zijn eigen wijk eenzelfde groep beginnen.” Het peer coaching-model heeft dan ook veel potentie als antwoord op de demografische uitdaging van het toenemende aantal ouderen met leeftijdsgerelateerde gezondheidsproblemen, eenzaamheid en oplopende zorgkosten. Onder de noemer Vitality Club verkent Leyden Academy momenteel of, en onder welke voorwaarden, het succes van Ulft ook elders kan worden gekopieerd. Bij wijze van experiment zijn inmiddels in drie Leidse wijken laagdrempelige beweegclubs voor ouderen gestart.

Het artikel ‘Vitality Club: a proof-of-principle of peer coaching for daily physical activity by older adults’ door Paul van de Vijver, Herman Wielens, Joris Slaets en David van Bodegom is op 9 januari 2018 gepubliceerd in wetenschappelijk tijdschrift Translational Behavioral Medicine.

Neem voor meer informatie contact op met Niels Bartels, manager communicatie, via e-mail of tel. (071) 524 0960.

Archief 2018Archief
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009