Boek brengt gemeente in beweging

In hun boek Oud worden in de praktijk pleiten dr. David van Bodegom en professor Rudi Westendorp voor een publieke ruimte die mensen verleidt tot gezonder en socialer gedrag. Iedereen kan in zijn eigen directe omgeving aan de slag, maar het boek roept ook beleidsbepalers op om hierin hun verantwoordelijkheid te nemen. Stefan van de Griendt, fractievoorzitter D66 in de gemeente Leidschendam-Voorburg, las het boek en voegde de daad bij het woord.

“Hier kan en moet ik wat mee”

Van de Griendt was gegrepen door het pleidooi van Van Bodegom en Westendorp: “Ik geloof heilig in het idee van een andere publieke gezondheid, preventie, meer gezonde jaren aan je leven toevoegen, meer bewegen en betere – en ook simpelweg minder – voeding. Mensen vertellen wat ze niet moeten doen, dat werkt niet. De drempel om meer te bewegen verlagen: dat helpt wel. Je kunt zo ook echt besparen op zorgkosten. Het boek combineert wetenschappelijke inzichten heel mooi met concrete voorbeelden. Ik dacht: hier kan en moet ik wat mee. Ik vond dat dit binnen mijn gemeente op de politieke agenda moest.”

Visie op sport én bewegen

De timing kon niet beter: toen Van de Griendt het boek las, stond in de gemeenteraad de sportvisie op de agenda. “Een prima visie, maar in mijn beleving moest deze niet alleen over sporten gaan, maar ook over bewegen. Daar begint het mee. In een werkgroep-bespreking met raadsleden heb ik aangegeven dat de sportvisie wat mij betreft een ‘beweeg- en sportvisie’ moest worden. Daarop heb ik de verantwoordelijke wethouder en haar ambtelijke ondersteuning, het boek cadeau gedaan. Ook zij raakten geïnspireerd. Met als resultaat dat op dinsdag 26 januari jl. de beweeg- en sportvisie ter vaststelling op de agenda van de gemeenteraad stond.”

Goede ideeën ophalen

De ambities van de gemeente zijn in de visie nog wat abstract geformuleerd. Om te zorgen dat het onderdeel ‘Openbare ruimte nodigt uit tot bewegen’ voldoende vaart meekreeg, diende de D66-fractie een bijzondere motie in met expliciete verwijzing naar het gedachtegoed van Oud worden in de praktijk. “De motie kent twee onderdelen. Ten eerste: wat is onze opvatting nu over de openbare ruimte in de gemeente als het gaat om de vraag of die uitnodigt tot bewegen? En ten tweede: laten we goede ideeën ophalen bij andere gemeenten in binnen- en buitenland, die mogelijk ook bij ons toepasbaar zijn. Zo kan de gemeente het autogebruik ontmoedigen in de bebouwde kom, goede fietspaden en fietsparkeerplaatsen aanleggen, zorgen voor mooie wandelroutes, stadstuinen en open speelplaatsen.”

Ommekeer in het denken
De motie van D66 is op één partij na door de gehele gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg aangenomen. Van de Griendt: “Dit betekent dat we als gemeente een eerste stap gaan zetten op weg naar een openbare ruimte die meer uitnodigt tot bewegen. Het begint met een ommekeer in het denken; van gemak en inactiviteit, naar actief bewegen. We mogen als overheid ook best de gezondheid van onze burgers beschermen. Daar dragen we op deze wijze aan bij, mede dankzij het mooie en inspirerende boek van Van Bodegom en Westendorp.”

Archief 2016Archief
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009