Marc Vieten over werkbezoek Zorghotel De Kim, 2013

Door Marc Vieten, directeur-bestuurder Zorghotel De Kim

Wat een kans! Een denktank van twintig cursisten die de executive leergang van Leyden Academy volgen, kwam bij mij op werkbezoek in Zorghotel De Kim. Deze cursisten zijn managers en bestuurders van grote en kleine zorginstellingen, zorgondernemers en adviseurs. De werkbezoeken zijn onder andere bedoeld om in elkaars keuken te kijken, te leren van innovaties en te bepalen of de juiste koers nog geldt gezien het kabinetsbeleid. Werkbezoeken zijn een vast onderdeel van de executive leergang. Tijdens mijn presentatie heb ik de koers van het Zorghotel en de uitdagingen waar wij voor staan, gedeeld. Ook kreeg ik veel feedback op mijn vragen.

Het concept
Het Zorghotel De Kim ligt vrijwel pal aan zee en biedt een herstelomgeving voor maximaal 40 gasten. Gasten moeten zelf in staat zijn om naar het toilet te gaan en in en uit bed te komen. Het hotel is all inclusive en regelt naast de hoteldiensten, wondverzorging, fysiotherapie, persoonlijke verzorging en dergelijke. Er is twee keer per week een huisarts en iedere nacht is een verpleegkundige aanwezig.

Ideeën voor beleid
Het concept Zorghotel wordt door mijn medecursisten interessant en levensvatbaar gevonden: “Het levert een mooie en belangrijke toegevoegde waarde in de keten van herstel”. Tijdens de discussie kwam naar voren dat voor een gezonde toekomst een strategische verbinding met ziekenhuizen en/of zorginstellingen van essentieel belang is, ook om de instroom van gasten te waarborgen. Deze strategische verbinding kan ook gericht zijn op een alliantie om de noodzakelijke schaalvergroting te bewerkstelligen. Daarvoor moet eerst duidelijk zijn wat het Zorghotel wil zijn: wat behoort tot de diensten van het zorghotel en wat wordt uitbesteed? Denk hierbij aan bijvoorbeeld de verpleegkundige zorg. Maar het model kan ook zijn dat de eigen verpleegkundigen en verzorgenden worden gedetacheerd in de wijk, in naburige hotels of bij een thuiszorgorganisatie. De gedachte dat De Kim wijkgericht kan gaan werken is interessant, zeker als De Kim een partner kiest die daar al actief in is. De Kim biedt ook al vakanties met zorg aan. Deze optie werd interessant gevonden, maar het is geen core business. Dit geldt ook voor respijtzorg, hoewel het de verwachting is dat deze vorm van zorg de komende jaren zal toenemen.

Voorbeelden uit de praktijk
Zorghotels werden genoemd die veel zwaardere vormen van herstelzorg aanbieden of die veel meer faciliteiten of grotere kamers hebben. Die hebben dan vaak wel een combinatie van lichte en zwaardere herstelzorg in huis. En ze staan vaak naast of in de directe omgeving van een ziekenhuis, waarmee ze afspraken hebben.

Het werkbezoek leverde veel ideeën en inspiratie op en was zowel voor mijn medecursisten als voor mijzelf een inspirerend onderdeel van de executive leergang.

Archief 2013Archief
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2012
2011
2010
2009