’s-Hertogenbosch

We worden steeds ouder en blijven het liefst zo lang mogelijk zelfstandig wonen in onze eigen leefomgeving. Professionals uit diverse werkvelden én ouderen zelf werken steeds meer samen om dit mogelijk te maken. Hoe doen we dat in een veranderende samenleving en met een groeiende, heel diverse groep ouderen? Hoe organiseren we een passend hulp- […]