Wat we doen

Als kennisinstituut verricht Leyden Academy wetenschappelijk onderzoek naar uiteenlopende onderwerpen gericht op vitaliteit en veroudering. We vinden het daarbij heel belangrijk dat de kennis die we opdoen, zijn weg vindt naar het dagelijks leven van oudere mensen. Hoe kunnen wetenschappelijke inzichten in de praktijk worden toegepast en hoe kan maximale toegevoegde waarde voor oudere mensen en de samenleving worden behaald?

Leyden Academy is betrokken bij diverse praktijkprojecten en programma’s, we ontwikkelen concepten en leggen die vast in blauwdrukken, instrumenten en scholingspakketten, waarmee onze partners op grotere schaal aan de slag kunnen. Tot slot dragen we onze visie en inzichten over in diverse onderwijsprogramma’s voor uiteenlopende doelgroepen.

Inhoudelijk zijn onze drie speerpunten vitaal, betekenisvol en verbonden hierbij leidend.